Girona replantarà un plàtan per cada dos que es morin a la Devesa

El pla de gestió de l'arbrat protegirà quatre metres de perímetre de cada arbre

Al Parc de la Devesa hi ha uns 2.700 arbres i molts tenen uns 170 anys. Segons els estudis per a la protecció de l'arbrat, són massa arbres per a l'espai que hi ha i sobretot en les illes interiors, aquesta densitat provoca problemes perquè no arriba suficient aigua ni oxigen als arbres. Per això, per millorar el vigor dels plàtans, el pla proposa que se'n substitueixi només un per cada dos que es morin. No se n'han de talar excepte si representen un perill per a la seguretat de les persones perquè siguin arbres malalts que amenacin amb caure, però sí que d'aquesta manera, amb la substitució gradual, arribaran a reduir sensiblement la densitat.

"A menys densitat, menys competència i més vigor", ha assegurat el regidor de Medi Natural Ponç Feliu que detalla que d'aquesta manera garantiran que els arbres que hi ha a la Devesa són sans i tenen vigor. Per millorar l'arribada de l'aigua, proposen millorar el sistema de reg i crear una xarxa entre els pous i les boques de reg actuals per abastir d'aigua el 100% dels arbres i fer-ho mitjançant la inundació. A més, proposen adjudicar a través de concurs un sol viverista que subministri els plàtans per assegurar que són iguals i que tenen possibilitats de supervivència perquè siguin espècies més resistents.

Un altre aspecte que aborda el pla és el de l'arribada d'oxigen a través de les arrels. Actualment el sòl de la Devesa està molt compactat i això provoca problemes. El pla preveu ser més restrictiu en els usos de la Devesa per protegir millor els arbres. Aquesta mesura afecta tant a les fires com al mercat i estableix un perímetre de 4 metres al voltant de cada arbre que és de seguretat i on no hi pot passar cap pes. En el cas de les fires, preveuen respectar aquest espai instal·lant unes estructures de formigó que protegeixin el perímetre i que reparteixin millor el pes.

Amb la detecció del fong Xancre acolorit, els serveis tècnics s'han posat mans a l'obra per evitar que afecti als arbres de la Devesa. Actualment asseguren que ho tenen "sota control" i que les últimes inspeccions no en detecten presència. Tot i això, preveuen potenciar un tipus de plàtan més resistent a plagues i malalties, sobretot a l'atac d'aquest fong.