Madrenas (JxCAT) proposa la redacció d'un nou POUM per Girona

L'actual data del 2002

La cap de llista de Junts per Catalunya - Girona, Marta Madrenas, ha proposta avui la redacció d'un nou POUM. El motiu ve promogut, al seu entendre, que l’actual pla general urbanístic de Girona data del 2002, just abans que s’aprovés l’actual llei d’Urbanisme de la Generalitat.

En aquests 16 anys, s’ha desenvolupat bona part dels creixements urbanístics previstos i ha canviat també la percepció social de com s’ha de construir estratègicament la Girona del futur. “Sabem que és un procés llarg, de dos mandats, però el volem començar a tirar endavant perquè Girona necessita un nou horitzó de futur, amb criteris de segle XXI, i abans el pla actual no quedi esgotat”.

Madrenas aposta perquè el procés de redacció del nou POUM sigui un procés participat amb la ciutadania, i també amb la resta dels ajuntaments de l’àrea urbana de Girona, amb qui el vol discutir: “des de Girona volem ser el motor territorial i també exercir la nostra capitalitat amb generositat, i avui en dia és imprescindible dotar-nos d’aquesta visió d’àrea urbana perquè la realitat és que molts reptes són comuns a tots els municipis, i que hem de pensar en les connexions de la ciutadania entre cadascun de nosaltres”. En aquesta línia, la consolidació d’una nova trama urbana serà un dels elements a tenir en compte.

Entre els objectius del nou planejament, des de Junts per Catalunya – Girona s’apunta a l’habitatge com un dels principals reptes, ja que el POUM haurà de definir espais on es pugui generar nou sòl per a habitatge de lloguer assequible per a joves i famílies, i també per a noves iniciatives d’edificis d’habitatges comunitaris. Un altre aspecte important serà la mobilitat, adaptant-la a criteris de segle XXI i tenint en compte els resultats que s’extraguin del procés de redacció del nou Pla de Mobilitat de Girona que ja s’ha començat a treballar conjuntament amb la Generalitat i els ajuntaments de l’àrea urbana.

La preservació dels espais naturals existents, i l’ús dels rius com a espais de connexió entre barris i de generació de nous espais verds per al gaudi de la ciutadania és un altre dels objectius que s’ha marcat Madrenas amb el nou POUM: “tenim el Projecte Vora que ja hem començat a desenvolupar, i que serà el punt de partida per definir un nou entorn natural de Girona que relligui la ciutat i li permeti recuperar la connexió amb la seva natura més immediata. Això serà una de les prioritats del nou pla general”.

Finalment, també s’hi incorporaran criteris d’urbanisme de proximitat per millorar la seguretat i la perspectiva de gènere, la rehabilitació i regeneració urbana, la potenciació dels eixos comercials i els nous usos que es plantegi introduir a la ciutat, com ara espais dedicats a la recerca i investigació vinculats al futur campus de Salut adjacent al futur Trueta. A més, el POUM incorporarà el Pla Especial de les Pedreres i el Pla Integral de Sant Narcís, i la revisió del Pla Especial del Barri Vell. Aquest serà un procés paral·lel, per adaptar la normativa urbanística del barri als nous usos i necessitats, partint de la base del pla existent.