Els treballadors de la Fundació Salut Empordà exigeixen saber si seran acomiadats

Es lamenten d'una manca de comunicació amb el gerent i demanen a l'alcalde de Figueres que intervingui

Els treballadors dels centres sanitaris que gestiona la Fundació Salut Empordà han mostrat avui el seu desconcert davant la possible retallada econòmica que patiran. En aquest sentit el comitè explica que "en comptes de malmetre els serveis que afecten directament l'usuari, es podrien aplicar mesures correctores a l'estructura de gestió dins l'àmbit hospitalari", mostrant així el seu rebuig a la reducció d'inversió en sanitat. 

Tanmateix asseguren que el tancaments de llits, els endarreriments i la suspensió d'intervencions quirúrgiques provocarà l'augment de llistes d'espera, les intervencions quirúrgiques es traslladaran a altres hospitals generant així, una despesa econòmica per als familiars. Els treballadors expliquen que la reducció de personal "no variarà la qualitat, però malmetrà la imatge de la sanitat, allargant temps d'espera, i forçant les altes hospitalàries". 

Manca de comunicació

Els treballadors es mostren queixosos davant el que afirmen és un silenci provinent de la direcció de la fundació. "Fins a hores d'ara les manifestacions de la gerència s'han vist contradites en la quotidianitat laboral, per tant, es tem que l’expedient de regulació que fins ara s’ha negat, a mig o llarg termini, pugui ser possible". El comitè va més enllà i demana que l'alcalde de Figueres, Santi Vila, en qualitat de president del patronat de la Fundació "es responsabilitzi, justifiqui i expliqui, al detall, tant al personal com als empordanesos, com ens veurem afectats", assegurat.