Esquerra Girona presenta un pla de treball amb 400 propostes per governar la ciutat

El seu objectiu és millorar la qualitat de vida dels ciutadans

Esquerra Republicana a Girona ha presentat el seu pla de treball per governar els pròxims 4 anys amb més de 400 propostes programàtiques que tenen com a principal objectiu millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes. La proposta republicana s’estructura entorn a 3 grans eixos amb una clara ambició de govern metropolità i que gestioni els serveis i les necessitats de la ciutat amb el conjunt del territori amb el que conviu. Els eixos son: ciutat amable i segura, ciutat activa i cohesionada i, ciutat saludable i sostenible.

La candidatura d’ERC Girona vol recuperar amb aquest programa electoral la implicació de la ciutadania en la millora dels seus barris i impulsar, de forma conjunta, la planificació d’una Girona que miri al futur amb ambició i sense complexes.

El candidat d’Esquerra a Girona, Quim Ayats, ha explicat que aquest pla de treball és fruit d’un treball col·lectiu on hi ha participat un centenar de persones durant mesos amb l’objectiu de “donar un nou impuls a la ciutat per fer-la més justa, cohesionada, accessible i on tots els veïns i veïns puguin desenvolupar la seva professional i personal amb igualtat d’oportunitats.”

“Treballarem per la justícia i la cohesió social, la no discriminació, per la dinamització socioeconòmica responsable, per l’educació de ciutadans i ciutadanes lliures, per millorar la seguretat i per una gestió pública dels serveis eficient, així com per una gestió ambientalment responsable i un model urbanístic sostenible”, ha afegit l’alcaldable republicà.

3 eixos per una ciutat per a tothom

L’eix ​Girona, una ciutat amable i segura​ desgrana fins a 133 propostes diferents per reduir les desigualtats socials i posar fi a la pobresa en totes les seves formes i dimensions, i “planificar transversalment” els serveis socials amb els de salut, educació, habitatge, urbanisme o promoció econòmica.

Un dels principals projectes d’aquest eix serà el que englobarà les polítiques d’envelliment actiu i d’atenció a les persones grans. “No volem perdre el talent de les persones que el sistema exclou laboralment per la seva edat, però que es troben amb plenes facultats per seguir treballant per fer de Girona una ciutat millor i ajudar a les noves generacions”, ha apuntat Ayats.

En aquest eix també s’inclouen les polítiques adreçades al jovent “pensades per facilitar totes les eines i oportunitats” per poder viure de manera independent i amb llibertat. I, en matèria de seguretat, Esquerra aposta desenvolupar un model de policia de proximitat que posi a disposició recursos humans per escoltar, atendre i resoldre demandes ciutadanes relacionades amb la seguretat, entre altres propostes.

L’eix ​Girona, una ciutat activa i cohesionada​ conté 153 objectius per garantir la creació de treball digne i de qualitat, i donar suport a l’activitat econòmica, al talent emergent i impulsar l’economia social i sostenible.

“Volem construir un model econòmic divers, competitiu i sostenible, enfortir el teixit industrial, aprofitar el talent humà a partir de la recerca i la innovació, i fomentar l’economia social i l’economia circular. I, alhora fomentar l’ocupació pels col·lectius més vulnerables”, ha expressat. Ayats també ha destacat la necessitat urgent de “dinamitzar, fomentar i modernitzar l’activitat comercial de la ciutat, en particular el comerç urbà de proximitat”.

Respecte el turisme, Esquerra aposta “per millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques per generar un turisme sostenible capaç de generar ocupació de qualitat i reduir les externalitats negatives”.

Esquerra potenciarà les polítiques educatives i culturals de forma conjunta com una potent eina de cohesió social. “Volem garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i l’accés lliure i universal a la cultura per fomentar una societat cohesionada, preparada i culte”, ha especificat el candidat republicà.

“I volem generalitzar la pràctica i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació, difusió i accés al patrimoni cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural”, ha afegit.

L’eix ​Girona, una ciutat sostenible​ i saludable conté 107 propostes per promoure polítiques de promoció de la salut en tots el períodes de la vida i desenvolupar un urbanisme inclusiu i sostenible que redueixi la mobilitat obligada i que faciliti l’accés a l’habitatge.

Una ciutat republicana vetlla per oferir la màxima qualitat de vida a tota la ciutadania, i en un moment de crisi mediambiental, Esquerra aposta per un municipalisme fort que centri tots els seus esforços i recursos per crear ciutats més sostenibles.

El projecte d’Esquerra a Girona entén que la salut ha traspassat el marc únicament sanitari i aborda la salut des de la perspectiva de l’entorn on es viu ja que dos terços dels determinants de la salut dels ciutadans provenen de l’estil de vida i de la qualitat del nostre entorn.

Un dels principals objectiu d’aquest eix passa per “compactar la ciutat a través d’una nova planificació urbanística i territorial i rehabilitar aquells barris més degradats amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida”. “També volem, entre d’altres, actualitzar el Pla de Mobilitat prioritzant els desplaçaments no motoritzats ja sigui a peu o amb bicicleta i amb transport públic per reduir l’accés del vehicle privat al centre de la ciutat, des d’una visió conjunta de l’àrea metropolitana de Girona” ha detallat.

Les propostes d’Esquerra Republicana a Girona són la base d’un projecte que es presenta a les municipals amb tres grans objectius: millorar el dia a dia dels gironins i gironines, desencallar aquells grans projectes de ciutat que porten anys en un calaix i oferir una nova mirada a mig i llarg termini.

Ayats ha conclòs que Girona “ha de ser la punta de llança d’aquesta Catalunya que ha d’esdevenir República”. “Girona ha de marcar el camí de construcció d’una societat dinàmica, emprenedora, inclusiva i cohesionada, que lluita contra totes les formes de dominació, una societat no submisa, respectuosa amb la diversitat, profundament pacífica i democràtica”, ha acabat.

La militància d’Esquerra Republicana de Girona està validant el Pla de Treball 2019-2023 i, en pocs dies, el document definitu serà accessible a través del web.