Adif inicia l'excavació de la futura estació del TGV a Girona

La nova estació disposarà d'un vestíbul de 8.000 metres quadrats

Les obres de l'alta velocitat donen un pas més a Girona amb l'inici de l'excavació de la caixa de la futura estació del TGV, al centre de la ciutat. La construcció d'aquesta infraestructura no arribarà però al 2012 -data d'arribada de l'alta velocitat a la ciutat- i, per això, Adif ja va anunciar que construirà una estació provisional mentre es fa la definitiva. Una infraestructura que ha d'estar en funciomanent un màxim de cinc anys.

La futura estació tindrà un gran vestíbul en superfície que acollirà els serveis al viatger i també botigues i, ja soterrades, les andanes del TGV, el tren convencional i l'estació d'autobusos, que actualment també és provisional i està just davant l'estació de la Renfe ja que els terrenys on tradicionalment havia estat van quedar afectats per les obres del TGV.

L'estructura interior de l'estació tindrà una longitud total de 640 metres, amb una amplada de 58 metres i una alçada de 26 metres. Per a la seva construcció serà necessari retirar un volum de 630.000 m3 de terres i materials, ja que gran part de l'estació és soterrada.

El procés de buidatge consistirà en l'excavació sota la llosa superior i l'accés al nivell inferior mitjançant rampes per on entraran i sortiran els camions carregats de material. Un cop les obres de buidatge estiguin més avançades, quatre grues torre transportaran els contenidors carregats de terra dels nivells inferiors a la superfície.

A més, la gran caixa que es construeixi servirà com a punt per revisar el manteniment de la tuneladora Gerunda que, en aquest punt, acabarà la primera fase de construcció dels túnels urbans del TGV i iniciarà llavors la segona fase, fins al barri de Fontajau.

Les obres, amb una inversió de 278.629.970 euros, s'inscriuen en el tram de Túnels Urbans i Estació de Girona de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa.