El ministeri de Medi Ambient aprova ampliar l'aeroport de Girona ara que perd passatgers

L'Estat demana que es faci un pla d'aïllament acústic de les cases i edificis de l'entorn i que se soterrin dues rieres

L'estat espanyol ha donat llum verda a la declaració d'impacte ambiental del projecte per ampliar l'aeroport de Girona. Es tracta d'una ampliació que afecta les construccions que hi ha al costat de l'aeroport, i que preveu allargar la pista 400 metres més cap al sud, a més d'ampliar alguns equipaments.

Precisament, fa tres anys la Comissió d'Urbanisme va tombar el projecte perquè faltava adjuntar-hi la declaració d'impacte ambiental. Ara ja s'ha superat aquest tràmit per tirar endavant l'ampliació, però el cert és que el vistiplau del ministeri arriba en un moment en què l'aeroport perd passatgers, amb la incertesa de quins són els plans de futur que té la companyia de baix cost Ryanair i sense saber si hi haurà noves companyies que apostaran per operar-hi.

La declaració d'impacte ambiental es fa ressò dels informes emesos per la Generalitat, en què es recull que l'ampliació no afecta cap espai protegit. Tot i això, però, en el moment en què es facin les obres, l'Estat obliga que s'eliminin les espècies invasores i se soterrin la riera Riudevila i el Torrent Calderó. A més, aquests treballs s'han de fer en èpoques de l'any en què els torrents portin un cabal mínim d'aigua.

Ell ministeri també obliga Aena a redactar un pla d'aïllament acústic de l'entorn de l'aeroport. Aquest pla té com a objectiu minimitzar el soroll que fan els avions en les operacions d'enlairament i aterratge, i s'haurà d'aplicar tant a les cases que hi ha a l'entorn de l'aeroport, com en aquells edificis que s'han tipificat com a 'sensibles' (serveis sanitaris, equipaments docents i culturals).