L'Oficina d'Atenció a la Víctima de Girona dobla en cinc anys les persones ateses

S'han passat de 643 víctimes l'any 2005 a les 1.349 el 2009

Un augment progressiu del nombre de víctimes ateses any rere any però que han arribat a un 'cert estancament'. La directora dels serveis territorials de Justícia a Girona, Carme Sitjes, ha exposat que en els darrers cinc anys, les víctimes que han atès des de l'Oficina s'ha doblat. Hi ha hagut un creixement anual tot i que de les dades es desprèn que l'increment més acusat va ser el 2008 quan van arribar a atendre 1.445 persones. Un any després, el 2009, el nombre de víctimes que van recórrer a l'Oficina en recerca d'ajudes va baixar lleugerament i es va situar en 1.349.

Una projecció de les dades del primer trimestre del 2010, quan han atès 439 persones, indica que enguany el nombre de víctimes a les que han prestat ajut es podria situar en una xifra semblant a la de l'any anterior. La majoria dels usuaris de l'Oficina són dones –entre el 89 i el 90%- de nacionalitat espanyola. Tot i que a l'Oficina donen suport a víctimes de qualsevol tipus de delicte, més del 90% dels usuaris són víctimes de violència de gènere.

Carme Sitjes també ha exposat que han notat un 'repunt' en el nombre de menors que s'adrecen a l'Oficina d'Atenció a la Víctima. El 2005 van atendre 11 menors de 18 anys, el 2009 en van ser 48 i la memòria del 2008 recull que en van atendre 62. El 2008 va ser un any durant el qual es van disparar el nombre de persones víctimes de delictes ateses a l'Oficina. Segons Sitjes, l'increment de menors és perquè cada vegada va penetrant més en la societat la necessitat de denunciar actituds que són potencialment agressives dins la parella o que podrien degenerar en maltractaments. A més, també han notat un canvi en el perfil de les víctimes perquè cada vegada hi recorren persones més joves.

Mesures de protecció

Quan un jutge decreta algun tipus d'ordre de protecció de la víctima, té l'obligació de comunicar-ho a l'Oficina que es posa en contacte amb la persona que ha estat objecte d'algun delicte i li ofereix el seu suport. Sitjes ha exposat que la funció dels professionals és oferir-li assistència, suport emocional i, sobretot, acompanyar-la en el procés judicial i assegurar que es compleixen els seus drets. En aquest sentit, informen la víctima que té dret a assistència legal gratuïta o que pot declarar en seu judicial darrere una mampara per evitar qualsevol contacte amb l'agressor.

També fan un seguiment de les mesures de protecció dictades i informen la víctima de la situació del procediment. En aquest sentit, Sitjes ha detallat que a través de la coordinació amb els òrgans judicials, informen les víctimes de quant temps estarà en presó provisional l'agressor, quines ordres d'allunyament té o quin és el règim de visites amb els fills que ha dictat el jutge.