Girona, la capital catalana amb més recollida selectiva però sense una planta per tractar-la

Pardo demana desencallar el complex de residus a Campdorà perquè la incineradora ja ha esgotat amb escreix 'la vida útil'

El 2010, els habitants de Girona van generar 43.030,85 tones de residus, segons recull la memòria anual que ha elaborat la regidoria de Medi Ambient. Això representa que, de mitjana, cada gironí va generar 1,2 quilos de deixalles diàries.

Aquestes dades són semblants a les del 2009; és a dir, que el volum d'escombraries que generen els gironins es manté. El que sí que ha augmentat, però, és la conscienciació pel reciclatge, ja que l'any passat es van reciclar el 39,43% dels residus generats. Aquest percentatge situa Girona al capdavant de les quatre capitals catalanes a l'hora de fer recollida selectiva.

El regidor de Medi Ambient, Enric Pardo, ha agraït l'esforç de les famílies, i ha ressaltat que han fet els deures 'i han aconseguit una nota excel·lent'. El que no és de rebut en aquesta situació, però, és que tot i que Girona encapçali la recollida selectiva, no tingui ni una planta pròpia on tractar la matèria orgànica.

En aquest punt, Enric Pardo ha tornat a posar sobre la taula la necessitat que es posi calendari al complex de tractament de residus de Campdorà. El regidor ha insistit en què la incineradora, que fa més de vint anys que es troba en funcionament, ja ha superat amb escreix 'la seva vida útil', i que cal ampliar la instal·lació per evitar que es continuï fent pressió sobre l'abocador de Solius (Baix Empordà).

L'any passat, de tots els residus generats a Girona, un 9% van anar a parar a Solius. El projecte del nou complex de residus permetria, però, que totes les tones d'escombraries que es generen a Girona, i també a tota la comarca, es poguessin tractar a Campdorà. 'No té sentit que haguem d'estar buscant llocs contínuament on portar a tractar els nostres residus', ha explicat Pardo.

El regidor ha posat com a exemple d'aquesta situació la recollida de fracció orgànica. Actualment, Girona la porta a tractar a la planta de Llagostera, però abans fins i tot 's'havia hagut d'anar a Lleida', ha precisat Pardo. El regidor de Medi Ambient també ha ressaltat que, amb el nou complex de residus, es podria crear prou energia com per abastir un terç dels habitants de la ciutat.

Pardo ha insistit en què, ara que els ciutadans 'han fet els deures', no pot ser que no hi hagi resposta de les administracions. 'O es desencalla el complex de residus a Campdorà, o s'haurà de buscar un altre forat a la comarca on fer-hi un abocador', ha sentenciat el regidor.

El cost i el tractament es redueixen

La memòria també posa de relleu com, per primera vegada, Girona ha reduït tant el cost de la recollida com el tractament de les escombraries. De fet, l'any 2010 l'Ajuntament es va gastar 169.581 euros menys per aquests conceptes.

Això ha portat Pardo a avançar que, aquest any, la taxa d'escombraries es pugui mantenir invariable. Tot i això, el regidor també ha precisat que, a l'hora d'establir-la, s'han de tenir en compte altres factors com ara els preus dels carburants.

Menys roba i més usuaris

La memòria de residus a Girona corresponent al 2010 també permet veure com la crisi econòmica ha fet baixar la roba que es diposita en contenidors. L'any passat, se'n van recollir 190.483 quilos en els 51 contenidors que hi ha repartits arreu de la ciutat (42.412 quilos menys que al 2009).

Per últim, la memòria també recull que l'any passat van augmentar en un 14% els usuaris de la deixalleria. Al 2010 la xifra d'usuaris inscrits va situar-se en uns 13.700. D'aquests, 1.657 famílies gaudeixen d'una bonificació d'un 10% de la taxa, perquè van fer servir la deixalleria com a mínim un cop cada dos mesos.