L'Hospital d'Olot redueix un 30,4% l'absentisme de visites gràcies als avisos per SMS

Durant el 2018 s'han de reprogramat 17 visites al dia perquè la gent no hi acudeix

L'absentisme de les consultes externes de l'Hospital d'Olot ha caigut un 30,4% durant el 2018 passant de 8.238 visites no presentades, a 6.133. Aquesta davallada es deu a la posada en funcionament dels SMS de recordatori al pacient, un servei que va començar l'any passat.

Els missatges recorden el dia, l'hora i l'especialitat de la consulta i també es dona l'opció de reprogramar-la si el pacient no hi pot anar. Durant el 2018 s'han enviat 148.967 missatges recordatoris.

El 2017 l'hospital havia de reprogramar, de mitjana, 21 visites a consultes externes, mentre que l'any passat aquesta xifra es va reduir a 17. La davallada també ha comportat un estalvi de paper en l'enviament de cartes per notificar canvis en la visita i una millora del funcionament intern.