Els preus pugen quatre dècimes a Girona el febrer i la inflació interanual se situa en el 4,1%

L'abaratiment de la roba i el calçat per les rebaixes compensa l'encariment dels carburants

L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha experimentat una variació positiva d'una dècima el mes de febrer a Catalunya. Això ha deixat la taxa d'inflació interanual en el 3,6%, tres dècimes per sobre de la taxa que es va registrar en el mes de gener. A l'estat espanyol, els preus han tingut la mateixa variació i la diferència anual també s'ha situat en el 3,6%.

La partida del vestit i el calçat ha registrat la variació mensual més destacada, ja que els preus s'han abaratit un 2,4% com a conseqüència de les rebaixes. En els dos primers mesos de l'any, els preus d'aquests productes acumulen una caiguda del 16,7%. No obstant això, la diferència respecte al febrer de 2010 és positiva, ja que els preus són un 0'4% més cars.

Al conjunt de l'estat també ha estat el vestit i el calçat la partida que més s'ha abaratit, tot i que ho ha fet més moderadament, en concret, un 1,6% en un mes.

Aquesta disminució de preus ha compensat, en part, l'encariment dels preus dels carburants i lubricants. Així ho reflexa l'increment de la partida del transport, que ha augmentat un 0,9% en un mes i un 2,3% en el que portem d'any. La variació interanual és del 9,8%. Segons l'Institut d'Estadística espanyol, la variació interanual en el cas dels transports s'ha situat en el 10% al conjunt de l'estat. Això significa el major encariment des de juliol de 2008.

L'habitatge també reflexa aquest encariment de l'energia. La variació mensual de la partida és del 0,3% degut fonamentalment a l'augment dels preus del gasoli per a calefacció. En un any, aquesta partida s'ha encarit un 7,4% a Catalunya.

Variacions més moderades

La resta de partides han registrat variacions més moderades. Les begudes alcohòliques i el tabanc han augmentat un 0,2% i han deixat la taxa interanual en el 13,7%, per sota de la taxa que es va registrar el mes de gener.

Per contra, els preus dels aliments i begudes no alcohòliques han disminuït un 0,2% en un mes i la taxa de variació interanual s'ha situat en l'1,5%. El parament de la llar, que també es veu afectat per les rebaixes d'hivern, s'ha abaratit un 0,1% el febrer.

Subjacent i harmonitzat

La taxa anual de la inflació subjacent, és a dir, aquella que no inclou els productes que es consideren més volàtils com ara els productes frescos i energètics, és de l'1,8% al conjunt de l'estat, dues dècimes per sobre de la que es va registrat el mes de gener. L'Índex de Preus de Consum Harmonitzat situa la seva taxa mensual en el 3,4%, xifra que suposa un augment de quatre dècimes per sobre de la taxa del gener.