Girona reordena la parada de bus del carrer del Pont Major per facilitar la mobilitat

Les actuacions comportaran talls de circulació

L’Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana les obres per reordenar la parada d’autobusos situada a l’encreuament entre el carrer del Pont Major i el carrer de Mossèn Pere Rabat. L’objectiu de l’actuació és facilitar la mobilitat dels vianants a la zona i millorar la seva seguretat gràcies al fet de fer més visible la circulació de vehicles entre els dos carrers.

En aquest sentit, les obres permetran recuperar els jardins del dispensari municipal del barri per destinar-los a vialitat. Per això es rebaixarà el parterre enjardinat fins a la cota del carrer, es construirà un nou mur de contenció a una distància d’1,80 m de l’edifici del dispensari i es pavimentarà i il·luminarà la plaça resultant.

Mentre s’efectuïn els treballs, que tindran una durada prevista de quatre mesos, l’entrada del carrer de Mossèn Pere Rabat des del carrer del Pont Major es veurà afectada per talls de circulació intermitents més o menys perllongats, tant per als vianants com per als vehicles. També es tallarà totalment el carrer durant les actuacions de tala de l’arbrat i d’enderroc dels murs.

Aquest projecte va ser el més votat en els pressupostos participats dels barris del 2016 al barri del Pont Major. L’empresa adjudicatària de l’obra és OSG Serveis Grup SLU i l’import d’adjudicació és de 29.142,27 euros (IVA inclòs).