L'atur augmenta a la demarcació de Girona en 565 persones el febrer, un 0,99% més que el gener

La xifra total de desocupats se situa a finals de febrer en gairebé 58.000 persones

Ja havia avisat el ministre de Treball i Immigració, Valeriano Gómez: febrer sol ser un mes negatiu pel que fa a l'evolució de l'atur. I així ho han confirmat les dades que ha fet públiques aquest dimecres el seu ministeri. L'atur ha augmentat a Catalunya en 12.988 persones, és a dir, un 2,2% més que el mes de gener. Així, el Servei d'Ocupació de Catalunya té registrades 602.611 persones desocupades. Respecte 2010, la variació també és negativa, tot i que més moderada -0,89%-.

Amb aquestes dades, Catalunya es converteix en la segona comunitat autònoma pel que fa al creixement de l'atur al febrer, només superada per Andalusia, que ha registrat un increment superior a les 14.000 persones. En termes relatius, Catalunya també ocupa un dels primers llocs, per darrere de Ceuta, La Rioja, Múrcia, Cantàbria, el País Valencià i Astúries. Al conjunt de l'estat, l'atur registrat ha augmentat un 1,61% el febrer, ja que hi ha 68.260 persones més desocupades. D'aquesta manera, l'atur s'ha situat en els 4,299 milions de persones. Només les Illes Balears han acabat febrer amb menys desocupats que el mes anterior.

En xifres absolutes, Barcelona és la demarcació catalana -i també de tot l'estat- on més ha crescut el nombre de persones desocupades. Aquesta demarcació concentra la major part -10.090- de les persones que han passat a engrossir les llistes de l'atur, cosa que suposa un augment del 2,31% respecte al gener i un 0,48% més que el febrer de 2010. Les variacions relatives de Tarragona i Lleida, però, són més importants. L'atur ha augmentat en 1.644 i 689 persones respectivament, el que suposa increments percentuals del 2,455 i 2,37% respecte el gener, i del 2,02% i el 6,82% respecte el febrer de 2010. Per la seva banda, a Girona hi ha 565 persones més a l'atur, un 0,99% més que el gener. La xifra total de desocupats en aquesta demarcació s'ha situat en les 57.903, és a dir, un 0,13% menys que el mateix mes de 2010.

Sectors

Tots els sectors d'activitat han tingut comportaments negatius durant el mes de febrer. El dels serveis és el que més desocupats més té, ja que ha registrat un augment 8,736 persones el febrer i ha elevat la xifra total fins als 359.668 desocupats. La majoria d'ells (fins a 271.329) són de Barcelona, que és la demarcació on més creix l'atur en termes absoluts en aquest sector tant a Catalunya com a l'estat.

Pel que fa a la construcció, l'atur ha augmentat en 1.025 persones a Catalunya el febrer fins a situar-se en una xifra total de 101.065. La industria ha generat 685 desocupats en un mes, el que ha deixat el nombre de persones sense feina d'aquest sector en les 68.643. L'atur registrat s'ha incrementat a l'agricultura en 663 persones el gener i la xifra total de desocupats s'ha situat en les 10.735 persones. Per la seva banda, el col·lectiu de les persones que no tenien feina anteriorment ha generat 1.879 aturats. Així, la xifra total de persones desocupades en aquest col·lectiu s'ha elevat fins a les 32.739.

A les comarques gironines, l'atur ha augmentat en gairebé tots els sectors, sobretot en els serveis, que han generat 387 desocupats a la demarcació. L'agricultura i la industria han generat un augment de l'atur de una i 77 persones respectivament. En canvi, la construcció ha tingut un comportament positiu, ja que l'atur ha disminuït en 157 persones el mes de febrer.

A l'estat espanyol, la desocupació també creix en tots els sectors. On més ho fa en termes relatius és en l'agricultura, que ha generat el febrer 8.614 desocupats, un 6,6% més que el gener. En el cas dels serveis, l'atur ha augmentat en 39.569 persones, un 1,6%. La industria ha generat 3.559 desocupats en un mes a l'estat, un 0,7% més. L'increment més moderat en termes relatius correspon a la construcció, on l'atur ha augmentat en 2.550 persones, un 0,3%. Pel que fa al col·lectiu de persones que no tenien feina anteriorment, l'atur ha augmentat un 3,8% en un mes, és a dir, 13.968 persones.

Per sexe, edat i origen

L'increment de l'atur ha afectat tant a homes com a dones, tot i que a aquestes últimes en una xifra lleugerament inferior. A finals de febrer, el nombre d'homes desocupats a Catalunya s'ha situat en les 316.458 persones. En el cas de les dones, la xifra total de desocupades a Catalunya és de 286.153 persones. A conjunt de l'estat, l'atur masculí ha augmentat en 29.373 persones, un 1,4% més que el gener. Així, la xifra total de desocupats homes se situa en els 2,134. Pel que fa a l'atur femení, aquest ha crescut en 134.690 persones, un 1,8% més. Fins a 2,164 milions de dones estan registrades als serveis públics d'ocupació de tot l'estat. Les variacions interanuals són del 1,6% en el cas de l'atur masculí i del 6,6% en el cas del femení.

Els menors de 25 anys suposen gairebé el 9% dels desocupats catalans (8,97%). Així, la xifra ha augmentat respecte el mes de gener, quan aquest grup representava el 8,55% de les persones registrades a l'atur. Es confirma d'aquesta manera la tendència que s'havia apuntat en els darrers mesos, és a dir, que l'increment de l'atur està tenint una incidència especial en els més joves. Al conjunt de l'estat, la desocupació entre els més joves ha augmentat en 22.555 persones, un 5% més. Mentre que el col·lectiu de persones majors de 25 anys ha generat 45.705 aturats, un 1,2% més.

L'evolució de l'atur entre els immigrants no ha estat diferent, ja que el nombre de persones registrades al SOC ha augmentat en 3.735 persones, un 2,75% més que el gener. Respecte al febrer de 2010, la variació ha estat de 6.778 persones i un 5,11%. Així, la xifra total de desocupats estrangers s'ha situat en les 139.506 persones. D'aquestes, la majoria -111.919 són de països extracomunitaris-, i només 27.587 són de països de la UE. A l'estat, l'atur entre els estrangers ha augmentat en 12.090 persones el febrer, un 1,95%. D'aquesta manera, la xifra total d'estrangers desocupats s'ha situat en les 631.366 persones, un 4,58% més que el mateix mes de 2010. Fins a 428.708 d'aquests tenen un origen extracomunitari, mentre que 2010.658 provenen de països de la UE.

Contractació

Durant el mes de febrer es van signar 150.924 contractes, 8.858 menys que el gener (un 5,54% menys). La variació anual també és negativa, ja que durant el mes de febrer de l'any passat es van signar més de 700 contractes més, un 0,47% més. La majoria d'aquests contractes -131.195- són temporals. Només 19.729 dels contractes signats són indefinits.

A la demarcació de Girona es van signar 12.076 contractes el mes de febrer, xifra que suposa una disminució de 494 (-3,93%). Respecte al mateix mes de 2010, per contra, el comportament és positiu, ja que el febrer de l'any passat es van signar 158 contractes menys, el que representa una diferència de l'1,33%. Del total, 1.880 són indefinits. Aquest tipus de contracte ha disminuït un 9,96% (208) en un mes i també un 9,96% (208) en un any. Per la seva banda, els contractes temporals signats a Girona el febrer han estat 10.196, un 2,73% menys que el gener. La variació anual, en canvi, és positiva, ja que el nombre de contractes ha augmentat en 366, un 3,72%.

Al conjunt de l'estat, es van signar 1,011 milions de contractes, el que suposa un descens de 104.601 -el 9,37%- respecte el gener. La variació interanual és de l'1,63%, el que vol dir que s'han signat, en xifres absolutes, 16.804 contractes menys que el febrer de 2010. Només un 9,32% d'aquests nous contractes són indefinits. La majoria, gairebé 920.000, corresponen a contractes temporals. En el que portem d'any, s'han signat més de 2,12 milions de contractes al conjunt de l'estat, xifra que representa gairebé 50.000 contractes més que en el mateix període de 2010. La contractació indefinida ha augmentat, ja que en dos mesos s'han signat 1.290 contractes més.