Cada tres dies una persona mor en un accident de trànsit a Catalunya

Aquestes són dades recollides fins el 31 de març

Des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2019, 36 persones han mort en 35 accidents mortals a les carreteres catalanes, una víctima mortal cada tres dies, aproximadament. El nombre de víctimes mortals representa un decrement del -28% respecte el mateix període de l’any passat. Malgrat aquesta disminució en la sinistralitat, el Servei Català de Trànsit alerta que no s’ha d’abaixar la guàrdia i que cal conduir amb la màxima atenció i prudència per prevenir qualsevol incidència a la carretera.

 
2010
2018
2019
Accidents Mortals
45
42
35
Morts
51
50
36
Accidents amb M o FG
203
169
169
Ferits Greus
207
167
173
 
 
 
 

De les 36 persones mortes, un terç són col·lectius vulnerables: 7 motoristes, 2 ciclistes i 3 vianants. No obstant, el nombre de motoristes morts enguany s’ha reduït a la meitat respecte l’any passat (14), tot i les setmanes continuades de bon temps que estem tenint.

 
2010
2018
2019
Lleugers
29
25
19
Furgoneta
5
2
3
Pesants
4
3
1
Moto o Ciclomotor
6
14
7
Bicicleta
2
0
2
Vianant
5
5
3
Altres
0
1
1
Total
51
50
36

Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, destaca que 13 dels 36 morts en accident tenen més de 65 anys.

 
2010
2018
2019
%Inc 2019vs2010
%Inc 2019vs2018
De 15 a 24 anys
10
3
3
- 70
0
De 25 a 34 anys
11
3
2
-82
-33
De 35 a 44 anys
5
17
4
-20
-76
De 45 a 54 anys
8
5
8
0
60
De 55 a 64 anys
7
14
5
-29
-64
De 65 a 74 anys
4
4
4
0
0
Més de 74 anys
6
4
9
50
125
Sense especificar
0
0
1
-
-
Total
51
50
36
-29
-28

I pel que fa als dies de la setmana, 26 dels 36 morts han patit l’accident entre divendres i diumenge. A més, convé destacar que quasi la meitat dels accidents han tingut lloc a la tarda.

 
Matí
Nit
Tarda
Total
 Dilluns-Dijous
4
2
4
10
 Divendres
1
1
3
5
 Dissabte
4
1
4
9
 Diumenge
5
2
5
12
 Total
14
6
16
36
 
 
 
 
 

Per demarcacions

 
MORTS
ACCIDENTS MORTALS
DEMARCACIONS
2010
2018
2019
2010
2018
2019
Barcelona
15
23
9
14
18
9
Girona
13
7
6
12
7
6
Lleida
9
6
7
6
6
7
Tarragona
14
14
14
13
11
13
Total
51
50
36
45
42
35