Els joves inicien el consum de drogues mentre cursen els estudis de secundària

Girona ha acollit a la presentació del nou protocol de prevenció

El Departament d’Educació a Girona i l’Agència de Salut Pública de Catalunya han presentat avui dijous al CaixaFòrum Girona el Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària. Aquesta sessió ha anat adreçada a les direccions dels centres educatius de secundària i a professionals de la salut pública. Hi ha assistit més de 80 persones. La sessió ha tingut molt bona acollida i s’ha valorat com una eina positiva per a ser implementada als centres educatius de la demarcació de Girona, potenciant així la feina que ja es fa al territori.

El Protocol, presentat prèviament en el marc d’una Jornada inaugurada per les Conselleries de Salut i d’Educació, és una eina que pretén establir un marc comú d’actuació en tots els centres de Catalunya per tal de poder donar una resposta eficaç i planificada, i determinar les actuacions preventives, de detecció i els circuits d’intervenció en casos de consum, tinença o venda de drogues als centres.

Amb aquesta ja són cinc les presentacions que s’han fet a territori. S’han dut a terme també, a Terres de l’Ebre, Maresme-Vallès Oriental, Catalunya Central, Lleida i ara a Girona. Tenen per objectiu de donar a conèixer l’eina, així com pautes per implementar-la, crear una xarxa de referents i potenciar el treball transversal i en xarxa que faciliti el seu desenvolupament.

S’adreça als centres educatius d’ESO, batxillerat, programes de formació i inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà i recursos especials com les unitats d’escolarització compartida (UEC).

Es pretén fomentar la implementació de mesures preventives i s’inclouen pautes d’actuació pel professorat i programes, materials i webs per a treballar a l’aula i per a famílies. A més de ser una eina que permet detectar i abordar educativament aquells comportaments i situacions de risc relacionades amb el consum de drogues que es poden donar en un centre educatiu.

El protocol continua la línia de treball en l’àmbit educatiu que ha pretès facilitar la feina dels equips docents amb l’alumnat i les seves famílies. És fruit d’un treball entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d’Educació, i de la col·laboració dels Departaments d’Interior i de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

L’inici en el consum de drogues

L’inici en el consum d’alguna substància coincideix, en la majoria dels casos, amb la franja d’edat dels joves que cursen educació secundària obligatòria i postobligatòria. L’última enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES, 2016) mostra que es comença a experimentar amb l’alcohol, el tabac, el cànnabis i la resta de substàncies entre els 13 i 14 anys, i que el percentatge de persones consumidores de drogues amb prevalences més altes de consum (alcohol, tabac, cànnabis) tendeixen a augmentar amb l’edat assolint el seu màxim entre els estudiants de 17 o 18 anys. Per tant, el centre educatiu brinda una oportunitat d’intervenir preventivament amb joves que, d’altra banda, no accedirien a recursos especialitzats.

Després d’anys d’intervencions preventives a les aules, l’evidència disponible i el consens entre els professionals permeten determinar que les intervencions que aconsegueixen més impacte són aquelles que s’estableixen de manera coordinada entre els diversos equips de professionals que formen part de la comunitat educativa (docents, personal no docent, professionals especialitzats, tècnics/ques locals), la família i que s’estenen a la comunitat. Per això és molt important disposar de protocols d’actuació que permetin treballar de forma coordinada, tant a dins com a fora del centre.