Els nens a l’estiu; propostes divertides i segures

Consells per trobar nombroses activitats supervisades

Ja arriba el bon temps i amb les portes de l'estiu a tocar són moltes les propostes lúdiques per a nens quan s'apropen aquestes dates. Molts pares, arribats aquest punt ja comencen a preparar el material per a les pròximes colònies dels petits. 

Les opcions són múltiples i variades, contemplant els Esplais tant com els Centres d'Agrupament Escolta (el CAU), passant pels Casals d'Estiu. Allà es programen diverses activitats per als més menuts, que van des de sortides, campaments, colònies, tallers i cursos.

En tots ells es compta sempre amb la presència d'adults que desenvolupen les funcions de dirigents i monitors. Mentre que anteriorment no es tenia en consideració aquests càrrecs ni eren necessaris per llei, actualment la normativa s'ha modificat. Així doncs, depenent del nombre de participants en cada activitat que es porti a terme serà necessari un nombre determinat de monitors i dirigents. Tots ells sota el títol de monitor o bé director. La ràtio varia i, per exemple, en activitats de 21 a 24 infants calen un mínim de tres dirigents mínim dels quals dos han de tenir titulació en el cas d'activitats d'educació en el lleure.

Tot plegat ha estat dissenyat i regulat per garantir la seguretat dels més joves, ja sigui en el desenvolupament d'activitats en una escola, educació en el lleure o oci en general.

Amb tot, és important que els monitors rebin una correcta formació per tal de desenvolupar aquesta tasca. L’escola Dinàmics, de Llinars del Vallés, és una de les que ofereixen aquests cursos i certificats professionals d’esport, salut i lleure. El curs de monitor/a de lleure que té una durada de 310 hores i es divideix en etapes lectives i pràctiques professionals o de voluntariat.

Els alumnes que superin el curs obtenen la titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i reconegut a nivell estatal amb el Diploma i Carnet de Monitor/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.

Amb tot, l'Escola Dinàmics també ofereix altres cursos com els de socorrisme, primes auxilis, activitats de muntanya o hípica, entre d'altres. En aquest sentit doncs, qualsevol de les propostes que s'anuncien avui en dia inclouen personal qualificat, indispensable per garantir la seguretat dels infants i, alhora, avalar hores de diversió.