Olot substitueix una canonada obsoleta necessària per abastir d'aigua tota la ciutat

L'Ajuntament preveu acabar a finals d'abril l'obra, que té un cost de 340.000 euros

El subministrament d'aigua a Olot depèn de quatre pous de la zona del Parc Nou. L'aigua que contenen s'impulsa fins als dipòsits de Montolivet per mitjà d'aquesta canonada de 30 anys d'antiguitat, que transcorre des de la Caseta de Bombes del Parc Nou fins a l'entroncament amb la canonada de fundició del Passeig de Sant Roc. Una avaria en aquesta canonada podria deixar sense aigua tota la ciutat, ja que, segons on es produís, seria difícil la seva substitució.

En el Pla director d'abastament d'aigua aprovat recentment es va preveure una nova conducció de l'aigua amb una canonada de fundició feta amb un material elàstic i amb juntes més resistents i durables. Així mateix, ha de transcórrer per un traçat més curt i segur que passa pel Camí de la Teuleria, (per sota el carril bici) i el pont de Sant Roc, fins a connectar amb la canonada de fundició al final del passeig de Sant Roc.

L'obra, que ja ha començat i es preveu acabar a la segona quinzena d'abril, té un cost de 340.000 euros, finançats amb càrrec al pla anual d'inversions del servei. D'altra banda, pot ser que la substitució causi molèsties als veïns en el moment del pas per l'avinguda Santa Coloma i al pont de Sant Roc.