Els ecologistes reclamen a la promotora de les obres a Sa Guarda que acreditin la capacitat financera

Asseguren que Hisenda els ha embargat part dels terrenys

Els ecologistes demanen Cadaqués que aturi les obres d'urbanització de Sa Guarda, que obri un expedient sancionador i que "suspengui d'immediat l'eficàcia del projecte d'urbanització" per "incompliments i irregularitats".

En concret, asseguren que els treballs que s'hi ha fet en les darreres setmanes han "arrasat" diversos metres de parets de pedra seca i han "arrencat i destruït una dotzena d'oliveres". A més, al·leguen que han abocat "tones de runes sobre un espai qualificat com a zona verda", han "alterat la topografia d'un barranc" i han "modificat les pendents superiors al 20%".

Els opositors també insisteixen que els treballs s'estan executant "incomplint la moratòria urbanística" aprovada i que estan "destruint el patrimoni natural del municipi".

D'altra banda, asseguren que el projecte té "mancances". En primer lloc, argumenten que no compta amb l'informe de l'ACA i de les empreses subministradores sobre la concessió dels aprofitaments i els cabals d'aigua necessaris. També diuen que no s'ha "resolt" correctament la connexió del sistema de sanejament de Sa Guarda amb el sistema de sanejament general i que "l'EDAR no té capacitat suficient per tractar totes les aigües residuals de l'àrea i els nous cabals", entre d'altres.

A més, al·leguen que a tots aquests motius se n'hi suma un de nou: "la inviabilitat econòmica del projecte". Segons els ecologistes, sobre els terrenys del propietari principal hi pesa un embargament administratiu d'Hisenda per un deute. La informació, diuen, la van descobrir en una nota del registre de la propietat, "emesa el 13 de març i sol·licitada per atzar en relació a les finques, on es certifica que els terrenys embargats són de Sa Guarda i l'import del deute, d'1,2 MEUR".

Els opositors consideren que tot plegat pot suposar la "inviabilitat econòmica de l'operació" i alerten del "risc de col·lapse de les obres". Per això, demanen a l'Ajuntament que requereixi als promotors que justifiquin la seva solvència econòmica i que aportin garanties.