El PSC de Girona porta els talls de llum fins al Parlament

Terrades demana més implicació de la Generalitat per resoldre la problemàtica

La regidora del Partit Socialista de Catalunya (PSC) a Girona, Sílvia Paneque, ha portat els talls de llum que pateixen a diversos barris de la ciutat al Parlament. A través de l’entrada d’una proposta de resolució del grup parlamentari del PSC, el diputat Jordi Terrades, ha demanat a la Generalitat més implicació per resoldre els talls de llum i fiscalitzar l’empresa Endesa. “Hem denunciat en reiterades ocasions que l’Ajuntament de Girona no està fent prou per donar solucions plausibles als veïns i veïnes. Davant de la falta de lideratge de l’alcaldessa, ens hem vist amb l’obligació de tirar pel dret i presentar aquesta proposta de resolució perquè la Generalitat actuï” ha explicat Paneque.

Fa unes setmanes els socialistes gironins ja van demanar al senador Josep Montilla la seva implicació als talls de llum amb una trobada amb els veïns de Torre Gironella. En aquella ocasió ja es va reiterar la responsabilitat de les administracions locals per a la fiscalització i tutela sobre la companyia elèctrica. “Una de les causes dels problemes de subministrament es deu a l’antiguitat de la xarxa elèctrica i la manca d’inversió en el seu manteniment. L’antiguitat de les instal·lacions ha provocat alguns petits incendis, que comporten un important perill pels béns mobles i immobles de la ciutat” ha explicat Paneque.

“L’Ajuntament de Girona ha permès que veïns i veïnes de la ciutat que estaven al corrent de pagament de la llum patissin continus i injustificats talls durant molts de mesos” ha dit la regidora socialista. En aquest sentit, la proposta de resolució que ha presentat el PSC subratlla que la Llei de qualitat i garantia del subministrament elèctric, assenyala que si bé el manteniment de la xarxa és una obligació de les companyies elèctriques, l’administració té un seguit de responsabilitats derivades de la llei.

La proposta de resolució demana en els seus punts d’acord que la Generalitat de Catalunya exigeixi a la companyia Endesa la presentació d’un pla general d’inversió propi per a la ciutat de Girona i la presentació del pla anual de manteniment de la xarxa de distribució de subministrament elèctric a la ciutat de Girona, en la que es detallin els plans de renovació d’instal·lacions i els programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu de les mateixes i el calendari d’execució dels projectes. També a fer un seguiment de l’evolució de l’execució dels plans d’inversió, creant una comissió mixta de seguiment en la que s’inclogui a l’Ajuntament de Girona i també a exercir les funcions d’inspecció que li atribueix la Llei de qualitat i garantia del subministrament elèctric, per comprovar el compliment de les disposicions vigents a la ciutat de Girona.