L'activitat del servei d'Anatomia Patològica del Trueta i Santa Caterina creix un 45% en tres anys

Ha estat possible amb l'ampliació del servei

L'activitat del servei d'Anatomia Patològica dels hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt ha crescut un 45% en tres anys. A principis del 2016, el Trueta va integrar els professionals i l'activitat d'aquest servei que es feia a l'hospital saltenc en el marc de l'aliança estratègica entre els dos centres.
Això va ser possible amb l'ampliació del servei al Trueta gràcies a unes obres de millora que han permès doblar la superfície i renovar completament la sala d'autòpsies. Amb aquestes millores, s'han pogut assumir les autòpsies clíniques de l'hospital Santa Caterina, que fins aleshores no disposaven d'aquest recurs. Destaca també la posada en marxa de l'àrea de Biologia Molecular on durant el 2018 es van fer 729 estudis de patologia enfront dels 128 fets l'any anterior.
 
L'augment de l'activitat del servei d'Anatomia Patològica també es deu al creixement de l'activitat quirúrgica dels tres hospitals als quals dona servei, com són el Trueta de Girona, el Santa Caterina de Salt (Gironès) i Campdevànol (Ripollès).

Gràcies a aquest increment i a la conseqüent millora dels indicadors del servei d'Anatomia Patològica s'ha pogut recuperar la plaça de metge resident d’aquesta especialitat.

Pel que fa a l'activitat del servei durant el 2018, ha crescut un 11% respecte l'any anterior. Han augmentat pràcticament tots els registres, essent especialment significatiu el de les autòpsies clíniques a adults, que han crescut un 31%, i les biòpsies, amb un 10% més respecte el 2017. Pel que fa a aquestes últimes, se n'han fet 19.241 de senzilles i 8.167 de complexes, una categoria determinada per guies clíniques internacionals que avaluen la complexitat de les mostres analitzades. D'altra banda, també han augmentat les citologies (un 10%), les proves del virus del papil·loma humà (un 22 %) i les tècniques d’immunohistoquímica (un 12 %).

La nova àrea de Biologia Molecular dispara els estudis de patologia

El creixement més important que s'ha registrat el 2018 ha estat el dels estudis de patologia molecular. S'ha passat de les 128 proves fetes l'any anterior a un total de 729 durant el 2018, cosa que representa un creixement de prop del 470%. Això es deu a la posada en marxa de l'Àrea de Biologia Molecular, estrenada a finals del 2017, gràcies a una donació de la Fundació Oncolliga Girona.

L’aportació de l’entitat va servir per adquirir nous aparells que permeten una major precisió en la indicació terapèutica dels pacients oncològics. Entre d’altres tècniques, l’equipament ha permès fer les biòpsies líquides —unes proves que s’han començat a practicar en pacients amb càncer de pulmó i còlon i que, amb una simple extracció de sang, permeten obtenir uns biomarcadors "molt valuosos" per fer el seguiment de les malalties oncològiques.

Els estudis de càncer de mama de la regió sanitària

Actualment, el servei d’Anatomia Patològica assumeix la major part dels estudis de càncer de mama que es fan a la Regió Sanitària de Girona. El fet de concentrar tota l’activitat sota el mateix servei ha facilitat la unificació de criteris diagnòstics, on s’inclou l’estudi molecular amb la tècnica OSNA dels ganglis sentinella i l’optimització de l’arxiu de tumors, destinat a recerca i a assaigs clínics sobre la malaltia.