L'absorció de Caixa Girona ha fet baixar la solvència de 'la Caixa' tres dècimes

La morositat de Caixa Girona va multiplicar per sis el volum del saldo dubtós

.