La moratòria de llicències a la Costa Brava s'amplia a la segona línia de mar

El Govern vol evitar construccions que generin un fort impacte ambiental i paisatgístic

La Generalitat de Catalunya segueix abordant la protecció del litoral gironí i per aquest motiu aquest dimecres ha aprovat una segona moratòria de llicències urbanístiques per a terrenys que estan a segona fila de mar. El secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha detallat que aquesta segona moratòria engloba 80 sectors, que representen "911 hectàrees amb potencial de 12.000 habitatges i afecta a quinze municipis".

En paral·lel a la segona moratòria, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit incloure vuit nous terrenys de sòl urbà no consolidat a la primera. Es tracta de zones que previsiblement no estaven dins de la paralització de llicències perquè "no tenen pendent però estan en un lloc paisatgísticament molt important". Per aquest motiu, han decidit congelar nous projectes.

De tota manera, Serra ha demanat "no crear alarmisme" perquè en cap cas es planteja anul·lar totes les construccions. De fet, el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori ha remarcat que el futur d'aquests sectors afectats per la moratòria i altres terrenys es decidirà en el Pla Director Urbanístic (PDU) que està elaborant el departament. En aquest document s'establirà "si cal fixar directrius en l'edificació, reordenar els sòls per disminuir l'impacte ambiental o la desclassificació".

Aprovació del primer avanç del PDU

De moment, la Comissió territorial d'urbanisme de Girona ha aprovat aquest dimecres el primer avanç del PDU. En aquest primer pas es delimita en quines zones actuarà el PDU. De moment, el Departament ha analitzat que hi ha disset dels vint-i-dos municipis de la Costa Brava que no tenen la normativa actualitzada i per això es concentraran en aquests casos.

Són ajuntaments que no han aprovat el Pla d'Ordenament Urbanístic Municipal (POUM) després del 2010. Just aquest any, la Generalitat va aprovar una planificació territorial de creixement urbanístic en què fixava les zones de desenvolupament i amb quines densitats podien créixer. Actualment només els municipis de Palafrugell, Palamós, Calonge, Castelló d’Empuries i Platja d’Aro compten amb el POUM adaptat a l'estratègia de desenvolupament aprovada el 2010.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha detectat que dins dels municipis que no tenen un POUM actualitzat hi ha 165 sectors de sòl urbanitzable, que corresponen a 1.543 hectàrees, i que amb el nou PDU caldrà "estudiar què passa". A més d'aquests 165 sectors, el PDU també inclourà els sòls urbanitzables i sòls urbans no desenvolupats (aquells terrenys que encara no hi ha ni els carrers construïts) que estan situats a una franja de 500 metres de la costa dels 22 municipis.

De tota manera, el PDU també revisarà la normativa d'edificació en els sòls urbans consolidats, que es tracta d'aquells terrenys on els ajuntaments ja han construir els carrers i instal·lat l'enllumenat públic, però encara no hi ha cap edifici construït. L'objectiu és "millorar l'adaptació paisatgística" de les noves edificacions en aquestes zones.

Aquest podria ser el cas de Sa Guarda, de Cadaqués (Alt Empordà). En aquest cas, el govern veu "difícil d'aturar-ho" però confia en poder disminuir el sostre i la densitat, fet que podria reduir el nombre d'habitatges previstos.

Comença l'exposició pública

Amb l'aprovació de l'avanç del PDU, el departament ha obert un mes perquè els ajuntaments demanin informació del projecte i puguin presentar al·legacions, tal com preveu la llei. De tota manera, Agustí Serra ha detallat que també obriran un període d'informació pública per tal que qualsevol persona pugui conèixer el pla director i pugui fer-hi aportacions. Una vegada finalitzat el període, es faran les modificacions pertinents i hi haurà l'aprovació inicial del PDU.