Figueres recupera i digitalitza un diari republicà datat del 1887

S'han localitzat 22 números d'aquesta publicació creada pels seguidors del polític i periodista Emilio Castelar

'La Evolución' (1887-1891) fou l'òrgan dels republicans figuerencs seguidors del polític i periodista Emilio Castelar. En foren els directors Juan Carbona, Ramon Noguer i Pedro Vives. La redacció i administració es localitzava al carrer Enginyers, 6, seu del Centro Republicano Histórico del Ampurdán. Durant l'any 1887 es publicà quinzenalment i després, tres cops al mes. Pel que fa al contingut, incorporava notícies estrangeres, locals, dels tribunals, preus dels mercats, dades del Registre civil i una secció d'anuncis, entre d'altres.

El primer número de 'La Evolución' portava articles internacionals (amb un enviat especial a París), d'entreteniment, societat (amb transcripcions de judicis), informació del registre civil de Figueres i una secció d'anuncis classificats.