Girona es compromet a reduir les emissions de CO2 un 20% abans del 2020

El municipi participarà d'un projecte europeu realitzat amb les ciutats de Reggio Emilia, Pàdua (Itàlia) i Bydgoszcz (Polònia)

Segons ha exposat aquest matí el regidor de Medi Ambient i Sostenbilitat, Enric Pardo, la ciutat de Girona emet anualment prop de 700.000 Tones d’emissions de CO2, fet que si no es prenguessin mesures provocaria que l’any 2020 s’emetessin prop de 1.100.000 Tones.

 
D’aquesta manera i per tal d’assolir els objectius de Kyoto per la ciutat, l’Ajuntament de Girona treballarà per reduir un 20% les emissions respecte les de l’any 1990 (que eren de 6,26 Tones CO2 / habitant). Per tant l’objectiu fixa per l’any 2020 uns nivells d’emissió de 5 Tones de CO2 per habitant.
 
Tal i com ha declarat Pardo, en l’escenari de reducció del 20% caldrà un esforç en el foment de la mobilitat sostenible fomentant el transport col·lectiu i la reducció de l’ús del vehicle privat (aconseguint una reducció de 120.000 Tones CO2) i fomentant l’ús del vehicle elèctric i dels biocombustibles (amb una reducció de 160.000 Tones CO2). Una altra acció que permetrà reduir l’impacte és l’increment del reciclatge i el nou complex de residus de Campdorà, amb un total de 85.000 Tones CO2 menys.
 
Aquest pla d’acció està en fase de discussió per a la seva aprovació en el Ple Municipal i al ser un pla plurianual, es buscarà el màxim consens.
 
Laks
 
Des de gener de 2009 s'està elaborant aquest projecte europeu (denominat LAKS: Local Accountability for Kyoto Goals) entre les ciutats de Girona, Reggio Emilia, Pàdua (Itàlia) i la ciutat de Bydgoszcz a Polònia. El projecte està cofinançat per la Unió Europea amb un pressupost total de 1.304.758 € dels quals el 50% són aportats pels municipis.
 
El projecte, que també pretén elaborar una eina de rendició de comptes de les polítiques sobre canvi climàtic, es troba en la fase de “aplicació a nivell local” i ja s’han calculat les emissions de les diferents ciutats entre elles Girona. Alhora s’han definit els objectius per al futur Pla d’Acció de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic.