Quatre de cada deu estudiants de 1r de primària gironins tenen càries

Són dades extretes de les revisions bucodentals fetes a 17.252 alumnes

Durant el curs 2017-2018 un 41% de l'alumnat de 1r de primària a la regió sanitària de Girona tenia càries, un percentatge similar al curs anterior que se situava en un 40%. I en el cas dels alumnes de 6è, representaven el 36% dels estudiants, un 2% més que el curs anterior. Pel que fa a la càries activa, obturada o extreta afectava a una mitjana d'1,58 dents permanents i 3,73 dents de llet dels alumnes de 1r mentre que als de 6è era d'una mitjana de 2,34 dents permanents i 2,08 dents de llet.

Una altra dada rellevant és que el 42% dels alumnes de 12 anys ja no tenien cap dent de llet i per tant ja tenien les definitives. Aquest percentatge baixa fina al 17% en el cas dels alumnes del Ripollès.

L'estudi recull les revisions de 17.252 alumnes, d'un total de 18.605 (92,7%) alumnes que hi ha a la regió sanitària. En cada cas s’ha emès un informe per a les famílies.

El Pla de l'Estany amb més salut bucodental

Les dades de l'estudi també indiquen que l'Alt Maresme i el Pla de l'Estany estan al capdavant de bona salut bucodental amb una mitjana del 65,3% d'estudiants sans i un 63,6% respectivament a 1r. Per contra, el Baix Empordà, l’Alt Empordà i el Gironès són les zones on hi ha un major nombre d'alumnes amb càries.

Pel que fa a secundària, també figuren l'Alt Maresme i el Pla de l'Estany al capdavant, amb un 71% i un 67% d'alumnes amb boques sanes respectivament. I els que presenten pitjors resultats són els alumnes de l'Alt Empordà, Ripollès i Gironès.

La feina de prevenció

Cada curs, les escoles es classifiquen segons si tenen un percentatge alt d’alumnat de 1r de primària afectat de càries (igual o superior al 50%) o no. Als centres inclosos en el primer grup es potenciarà un programa d’activitats durant l'educació primària i els cursos anteriors per reforçar la prevenció i uns bons hàbits amb activitats com 'Ensenya'm les dents', on s'introdueix el raspallat dental diari i es donen pautes per seguir una dieta amb baix risc de càries.

Durant el 2017-2018, 99 de les 302 escoles analitzades tenien la meitat o més del 50% de l'alumnat de 1r de primària amb una o més càries. L'Alt Empordà i el Gironès estan al capdavant d'aquesta categoria amb un 38% i un 37,8% respectivament de mitjana de centres amb la meitat o més del 50% dels alumnes amb càries.

Pel que fa a les activitats per fomentar les bones pràctiques, el curs passat hi van participar 16.741 alumnes de 157 escoles d’infantil i primària, el que representa el 52% d’escoles de la Regió Sanitària Girona. L’àrea amb més escoles adherides és el Gironès (65%) seguida per l’Alt Empordà (61%). Cada activitat es valora qualitativament, i a més, es fan enquestes per saber si l’alumnat ha assumit el contingut. Entre d’altres es mostra que a 1r i a 2n de primària els infants en un 73,2% sabien que s’havien de raspallar les dents després de cada àpat.

Per reduir la càrrega de malalties bucodentals (no només de la càries), a tota la població, els professionals d’odontologia i estomatologia recomanen rentar-se les dents amb un dentífric amb fluor després de cada àpat (cal mantenir nivells alts de fluor a la cavitat bucal); reduir la ingesta de sucres i portar a terme un alimentació equilibrada i saludable; augmentar el consum de fruites i verdures fresques; deixar de fumar i reduir el consum d’alcohol i visitar el dentista com a mínim un cop a l'any.

El programa és una iniciativa del Servei de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona conjuntament amb els professionals d’odontologia i estomatologia del sistema sanitari públic i personal docent del Departament d’Educació.