El Consell Comarcal del Gironès reparteix bosses reutilitzables entre els comerços

En total es distribuiran fins a 5.000 unitats entres els establiments adherits

En total es distribuiran 5.000 bosses reutilitzables a través d’aquests establiments, mitjançant un criteri que permetrà la informació i sensibilització de la ciutadania envers la prevenció de residus, la compra responsable i la recollida selectiva, eixos principals de la campanya.

Per aconseguir-ho, es distribuirà una carta de presentació de la campanya als habitatges, on s’informarà la ciutadania sobre la problemàtica de la generació de residus. Aquesta carta inclourà un petit qüestionari per conèixer el grau de sensibilització ambiental de la població, i s’indicarà en quins establiments adherits a la campanya “Triem menys residus” del municipi es podran bescanviar gratuïtament els qüestionaris per una bossa reutilitzable.