Roses aprova el pressupost pel 2011 amb una reducció del 13,89% respecte l'any passat

En total es destinen 34,72 milions d'euros per la gestió del consistori i les societats municipals

Concretament, el pressupost de l’Ajuntament ascendirà a 32,10 MEUR, un 15,3% menys que el de 2010, mentre que el conjunt de les empreses municipals (Rosersa, Proder i Port de Roses), sumaran un pressupost de 5,1 MEUR, xifra que representa un augment d’un 4,84% respecte a l’any anterior, motivat per una lleugera previsió d’augment d’activitat. El pressupost de l’Ajuntamet destinat a inversions serà de 950.000 €.

Davant el context econòmic actual, contenció i equilibri són les premisses clau marcades pel govern municipal de Roses per al proper exercici pressupostari. Se segueix així amb la línia dels darrers anys, amb un pressupost adaptat a la realitat dels ingressos municipals, i amb l’objectiu prioritari de mantenir el nivell actual dels serveis públics i la qualitat de la ciutat.

Així, el 70% del pressupost corrent de l’Ajuntament es destinarà a mantenir la bona salut de la via pública i l’entorn urbà de Roses, i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. De cada 100 euros que gasti el consistori, 23 es destinaran a serveis a les persones (cultura, educació, benestar social, festes, joventut, esports, promoció econòmica), 7 a seguretat ciutadana i mobilitat, i 38 a serveis a la via pública i medi ambient (neteja, manteniment de la via pública, recollida de residus, platges,...).

La contenció en la despesa es fa patent tant en els pressupostos assignats a la majoria d’àrees municipals, com a la important disminució d’un 85% en el capítol d’inversions, que passa dels 6,6 MEUR de 2010 als 950.000 € per a 2011. Aquest descens respon tant a les restriccions d’endeutament marcades pel govern central i a la voluntat municipal per una política econòmica responsable que no posi en risc la futura solvència del consistori, com al fet que el finançament aconseguit darrerament d’altres administracions a Roses, garanteix la incorporació dels nous equipaments i millores urbanes marcats per l’actual equip de govern.

És el cas de la construcció del nou centre de formació de Ca l’Anita (1,5 MEUR provinents del fons FEIL del Govern Central); la urbanització del carrer Sant Sebastià (577.000 € provinents de l’1% Cultural); el nou edifici d’oficines municipals (que compta amb una subvenció de 750.000 € aportats per Generalitat i Diputació de Girona); o el paquet de projectes de millora urbanística previstos pel Pla de Barris, que inclou també la construcció del nou Centre Cívic a la Riera Ginjolers, i que suposarà fins al 2012 una aportació de 4,3 MEUR de la Generalitat (els 4,3 MEUR restants els aporta l’Ajuntament). D’altra banda, la Generalitat acaba d’aprovar també la construcció de la nova escola Montserrat Vayreda (5,1 MEUR).

Així, entre els 950.000 euros en inversions municipals previstos per a 2011, es troben els projectes d’urbanització que contempla el Pla de Barris per a la propera anualitat, amb l’àmbit dels carrers Nou-Puig Rom-Riera Ginjolers i Pl. Llevant, al qual l’Ajuntament destinarà 412.500 euros, i l’àmbit dels carrers Colom-Gravina-Méndez Núñez, amb una aportació municipal de 228.000 euros.

El nou equipament previst a El Far (105.000 euros), la dotació de serveis en el recinte de la Ciutadella (100.000 €), i la recuperació del patrimoni geològic de l’entorn del Far de Roses (104.500 €), completen el capítol d’inversions.

Tanmateix, la modificació del pressupost de 2010 permetrà encabir anticipadament determinades inversions de caràcter plurianual, amb les quals es fa possible l’execució d’altres projectes per valor de 3.795.000 €, on s’inclouen l’aparcament soterrat de la plaça Catalunya, els plans de reposició de vies públiques i d’enllumenat, el subministrament de contenidors, o el condicionament del refugi de la Pau.

Pel que fa a despesa corrent, aquesta es manté en els nivells de l’exercici 2010, gràcies a la contenció o reducció de la majoria d’àrees municipals, on tan sols augmenten el seu pressupost Seguretat Ciutadana (10,52 % motivat pel l’increment de personal), Cultura i Patrimoni (8,38% fruit de la posada en marxa del Castell de la Trinitat, del Far de Roses i d’una nova partida per al manteniment de les campanyes d’excavacions arqueològiques), i Serveis Territorials (3,31%).

La pressió fiscal no augmentarà

Per últim, tot i la difícil situació pressupostària, l’Ajuntament ha aprovat unes ordenances fiscals marcades per la congelació d’impostos i taxes com a mesura d’ajut a l’economia de les famílies i ciutadans del municipi, davant l’actual situació de crisi econòmica. A més, en el cas de l’impost de béns immobles es rebaixarà el tipus impositiu en tres punts, que passarà del 0,80% al 0,77 %.