Exposen a Girona un contracte matrimonial hebreu del 1377 únic a Catalunya

El document destaca per la seva antiguitat i per haver-se conservat pràcticament complet

Aquest contracte matrimonial fa referència al matrimoni entre David Meshulam i Astruga, filla d'Abraham ben Jucef, jueus de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) celebrat el 1377. Es tracta d'un pergamí que durant un projecte de recuperació i digitalització de documents es va trobar recobrint, a mode de coberta, un llibre notarial del 1473, és a dir, un llibre 100 anys més antic que el contracte matrimonial.


Al segle XV ja hi havia poca gent que entengués l'hebreu i la pobresa que travessava el país explicaria que es fessin servir documents antics, com aquest contracte i d'altres tipus, per revestir les cobertes dels volums notarials. Actualment, l'Arxiu Històric de Girona té una col·lecció de fragments hebreus formada per més de 900 extractes. Ara bé, els investigadors asseguren que hi ha encara molts fragments de documents hebreus amagats entre les publicacions notarials i que encara s'han de trobar. 

Aquest és el cas del 'Quetubà' de Castelló d'Empúries, el contracte matrimonial més antic trobat a Girona i escrit íntegrament amb hebreu (llevat d'alguna paraula en català, idioma habitual de l'època ja que l'hebreu només era la llengua solemne). Aquestes característiques, i el fet que s'hagi trobat pràcticament complet, el converteixen en un document únic a Catalunya, segons defensen els investigadors.

Va ser el professor Mauro Perani, de la Universitat de Bologna, qui durant una recerca al fons notarial hebreu de l'Arxiu Històric de Girona -iniciada al 2005- va trobar aquest pergamí i en va destacar la seva importància. La restauració del document es va iniciar l'any passat i ara, un cop acabada, l'arxiu l'ha cedit al Museu d'Història dels Jueus de Girona on estarà exposat a la sala dedicada a la vida privada i comunitària. 

'La cessió d'un document així és tant interessant per l'arxiu com pel museu perquè a partir d'ara els visitants el podran veure i estarà també a disposició dels estudiosos', ha destacat la directora de l'Arxiu Històric de Girona, Montserrat Hosta. De fet, aquest dijous s'han organitzat unes jornades de presentació del 'Quetubà' en motiu de la cessió del document. 

Durant la presentació, l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, també ha destacat que a l'exposició del document cal afegir-hi la bibliografia que s'ha generat entorn la troballa. Per una banda, Pagans ha explicat que entorn la restauració del 'Quetubà' s'ha editat un facsímil que serà a la biblioteca del museu i que permet contextualitzar la importància del document i també ha destacat que s'ha traduït el document i que hi ha una publicació que recull tot el que envolta la troballa. 'Es tracta d'una peça única i singular', ha manifestat l'alcaldessa.