Endesa ha gestionat prop de 500 tones de residus al llarg d'aquest any

L'empresa ha retirat cablejat, ferro, formigó i runes fruit de tasques de manteniment i reparació

La gestió i el tractament de bona part d’aquests residus s’ha dut a terme en les instal·lacions que Endesa té habilitades a tal efecte, des d’on els residus es lliuren als corresponents gestors especialitzats per al seu aprofitament o la seva eliminació controlada quan no és possible la seva reutilització.


Aquesta mesura és la conseqüència de la implantació del Sistema de Gestió Ambiental (SIGMA) i dels seus procediments. En aquest sentit, l’acurada i especialitzada gestió dels residus és fruit de la política ambiental d’Endesa, que, entre els seus trets característics bàsics, hi té el suport a la sostenibilitat com a projecció d’una empresa de futur, atenta a reduir les repercussions que el correcte subministrament elèctric pot tenir sobre el medi ambient.