Més de la meitat dels graduats gironins en FP segueixen estudiant quan acaben els graus formatius

A l'hora de buscar feina, les coneixences personals passen per davant de les pràctiques o la borsa de treball

L'informe elaborat per la Cambra de Comerç es basa en 1.376 enquestes fetes a joves que han acabat algun grau d'FP (de cicle mitjà o superior) en 26 centres de les comarques gironines. El qüestionari se'ls va lliurar mig any després que obtinguessin el títol, amb l'objectiu de determinar si s'havien pogut inserir laboralment al mercat de treball.

La primera conclusió de l'enquesta ja posa sobre la taula una clara conseqüència de la crisi econòmica. I és que més de la meitat dels joves han optat per continuar a les aules un cop obtingut algun dels graus. En concret, quatre de cada deu enquestats només estudien, mentre que un 15% més compaginen les classes amb alguna feina.


Pel que fa als graduats en FP que ja estan plenament inserits i que només treballen, aquests constitueixen el 34% del total d'enquestats. Tot i que el percentatge d'inserció ha davallat considerablement d'ençà de l'entrada de la crisi, des de la Cambra de Comerç s'ha insistit en què les dades s'han de veure en clau positiva.

'En un moment en què l'atur juvenil es troba en el 40%, aquests percentatges d'inserció confirmen que la Formació Professional continua essent una veritable cuirassa contra l'atur', ha ressaltat el president de l'àrea de Desenvolupament Empresarial de la Cambra, Jaume Fàbrega.

A l'hora d'anar a buscar alguna feina, l'enquesta també recull que les coneixences personals o l'entorn familiar han passat per davant de les pràctiques o la borsa de treball dels centres. Pel que fa a les branques d'activitat on els graduats en FP troben més feines, hi ha els camps de l'electricitat i l'electrònica, la mecànica o les activitats físiques, entre d'altres.

Feina relacionada amb els estudis

Tot i que, entre els joves que només treballen i els que compaginen estudis i feina el percentatge d'insercions s'elevi fins al 49%, la veritat és que no tots han trobat una ocupació relacionada amb el títol obtingut. En aquest punt, l'estudi també ressalta que hi ha molts més nois (62,22%) que no pas noies (37,78%) que estan treballant d'allò que han estudiat.

Finalment, pel que fa a la tipologia dels contractes, l'enquesta posa de manifest que més de la meitat dels graduats en FP tenen contractes temporals. Pel que fa als salaris, l'informe també conclou que més del 40% dels joves que tenen un grau mitjà cobren sous d'entre 600 i 900 euros. Aquests salaris són més baixos que la mitjana catalana, on el mateix percentatge de joves cobren salaris d'entre 900 i 1.200 euros.

La Cambra de Comerç ha reclamat a Educació que no es deixi d'invertir en cicles formatius, perquè cada cop creix més la demanda. I és que l'FP continua tenint uns nivells d'inserció més elevats que no pas els estudis universitaris. De fet, l'enquesta elaborada per la Cambra de Comerç conclou que, de tots els joves enquestats, el 10% està buscant feina i no en troba.