El Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Figueres obté l'ISO de qualitat pel servei

Es vol millorar la satisfacció dels usuaris i reduir els riscos radiològics

El Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Figueres ha aconseguit la Certificació ISO 9001:2015 que, acredita el seu sistema de qualitat d’acord amb aquest estàndard internacional i voluntari. Aquesta certificació ha reconegut tots els serveis assistencials que desenvolupa: ecografia, tomografia computada, ressonància magnètica, radiologia diagnòstica i radiologia intervencionista.

La ISO 9001:2015 marca uns alts nivells de qualitat i seguretat dels processos que certifica i, alhora, en millora la seva gestió, redueix costos i aporta transparència organitzativa. Una de les millores que introdueix és la identificació i documentació de tots els processos ja existents, per poder gestionar el risc en els sistemes de qualitat, seguir la traçabilitat dels processos i oferir un millor servei a l’usuari.

La motivació del servei per assolir aquesta ISO neix de la inquietud per millorar la capacitat diagnòstica i assistencial. El sistema de gestió de la qualitat que s’ha implantat en tots els seus processos té un doble objectiu: d’una banda, la disminució dels riscos radiològics i, de l’altra, la millora de la satisfacció dels seus usuaris. Té en compte tres aspectes clau per al pacient: l’agilitat, la precisió i la resolució de les proves; ja que en molts casos són necessàries per disposar del diagnòstic i poder començar el tractament.  

El procés ha estat liderat pel cap de Servei de Radiodiagnòstic, Enric Delgado, el cap d’Infermeria, Joan Arbusà, i la Responsable de Qualitat, M. Àngels Pérez. També ha comptat amb la implicació dels 25 professionals de l’equip format per metges, infermeres, tècnics i administratius.

Amb aquesta certificació la Fundació Salut Empordà reforça el seu compromís amb la qualitat i la seguretat amb la ciutadania. Aquest segell té una validesa de tres anys i per mantenir-lo fins al 2021 caldrà dur a terme un seguiment anual, tant intern com extern.

El 2017 el Servei de Radiodiagnòstic va realitzar més 80.000 exploracions: 60.000 proves radiològiques, 9.000 ecografies, 7.000 TC, 6.000 mamografies i 4.000 ressonàncies magnètiques.

Aquesta nova certificació se suma a la  ISO 9001:2015 que enguany també ha aconseguit el Servei de Laboratori de l’Hospital de Figueres, així com, les noves certificacions i actualitzacions de la ISO 14001 i EMAS de Medi Ambient de la Fundació Salut Empordà.