Amer restaura quatre relleus dels segles XVIII i XIX

Els treballs han durat quatre mesos

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha restaurat quatre relleus policromats neoclàssics dels segles XVIII i XIX, propietat de l'Ajuntament d'Amer (Selva).
En concret, ha estat un equip de professionals de la conservació el que ha dut a terme els treballs, que s'han allargat quatre mesos. Es tracta de peces que representen les escenes bíbliques del Sacrifici d'Isaac, la Benedicció de Melquisedec a favor d'Abraham, la Mort de Sisserà per part de Jael i la Mort d'Holofermes a mans de Judit. Les obres es trobaven en un mal estat de conservació tant pel que fa al suport com a la policromia, ja que havien sofert un atac d'insectes xilòfags i també van ser repintades amb material sintètic.
 
A més, els quatre relleus, que fins ara s'exposaven a l'edifici Can Boles de la localitat selvatana i que és propietat del consistori, presentaven nombroses esquerdes, taques i regalims com a conseqüència de la humitat. A la capa pictòrica, el principal defecte era la presència d'una repintada general sobre l'original, feta amb material sintètic, sobre el qual, a més, hi havia una capa de cera oxidada que donava, a la superfície pictòrica un aspecte fosc i mat.

El procés de conservació i restauració de les peces ha consistit en la desinsectació dels relleus, i un treball de tractament de les esquerdes sense trencar-les per permetre el moviment de les lleixes de fusta.

Els experts han eliminat la capa de cera oxidada així com la repintada de pintura plàstica sintètica. Un cop retirada, s'ha trobat una policromia original al tremp que imita un marbrejat, embrutat pels mosquits que ha hagut de ser netejat amb bisturí.

Els relleus s'han reintegrat cromàticament, de manera il·lusionista, després de tapar tots els forats dels xilòfags. Pel que fa als marcs, un cop nets, s’ha aplicat massilla de tipus tradicional a les pèrdues de capa de preparació i pictòrica, que deixaven veure la fusta del suport, i s'han reintegrat cromàticament, amb la tècnica del plomejat, amb pols de mica natural triturada i vernís. A tot el conjunt, davant i darrere, s'ha aplicat una capa de vernís de protecció.

Per acabar, i com a mesura de conservació preventiva, s'ha decidit cobrir el revers dels relleus amb una tela sintètica de pH neutre, per protegir la part no visible durant l'exposició de les obres.