Amplien la denúncia contra Sant Feliu de Guíxols per prevaricació en l'adjudicació d'una plaça de sergent

El sindicat ha aportat noves proves documentals i gravacions

EL CSIF ha ampliat la denúncia que va presentar davant de la fiscalia de Girona el mes de setembre contra l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) per un presumpte delicte de prevaricació en l'adjudicació d'una plaça de sergent de la Policia Local. El sindicat ha aportat ara noves proves "documentals" i "gravacions" que, segons diuen, "poden incriminar algunes de les persones denunciades".
El sindicat argumenta que el Tribunal Qualificador li va atorga el lloc sense complir amb els requisits fixats a les bases del concurs. Entre les "irregularitats" que denuncien, hi hauria el fet que l'aspirant que va aconseguir la plaça no només no va acreditar el certificat de nivell B de català sinó que, amb posterioritat als terminis establerts, va presentar un certificat de valencià de nivell "elemental i sense compulsar". A més, segons l'escrit de denúncia, se'l va eximir de fer la prova en català.
 
El CSIF va presentar la denúncia davant de la fiscalia de Girona el mes de setembre. A l'escrit, assegurava que el procés d'adjudicació de la plaça no es van seguir els principis de "mèrit, publicitat, igualtat i capacitat" i que es tractava d'una "designació personal i directa per part del consistori, sense més tràmit, i nul·la de ple dret quan un altre candidat aprovat complia tots els requisits".
 
En aquest sentit, el sindicat assegura que se li va atorgar la plaça sense complir amb els requisits de les bases del concurs, que l'aspirant guanyador no va acreditar el certificat de nivell B de català i que se'l va eximir de fer la prova en català perquè, amb posterioritat als terminis establerts, va presentar un certificat de valencià "de nivell elemental i sense compulsar".

Ara, han ampliat la denúncia amb noves proves documentals i gravacions.