Els empleats de XALOC diuen que tenen les pitjors condicions laborals de la Diputació de Girona

Tenen la sensació de ser 'empleats de segona' de l'ens gironí

Concreten que els empleats de XALOC, el 2007, participaven del pla de pensions, a part que se'ls abonava la 3a paga i la paga de productivitat que, 'sense raó justificada, ens han estat suprimides'. Així mateix, es pregunten perquè 'els mateixos polítics apliquen unes condicions de treball al personal de la Diputació diferents a les que rebem el personal de XALOC', subratllant que tenen la sensació de ser 'empleats de segona'.

Així doncs, demanen la implicació del Consell rector de XALOC i el ple de la Diputació, per tal que es resolguin aquestes mancances que impliquen 'un tracte injust' als empleats públics d'aquest organisme.