Tossa connectarà la xarxa de sanejament d’urbanitzacions amb la depuradora municipal

Es preveu com un projecte a llarg termini

 L’Ajuntament de Tossa ha aprovat la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) per incorporar la construcció d’una xarxa de sanejament que va des de les urbanitzacions situades al sud del municipi (MarTossa, Santa Maria de Llorell i Llevadó) fins a la depuradora actual.

En aquest sentit, la modificació proposada defineix l’espai pel qual transcorrerà la canonada, que té com a objectius portar totes les aigües brutes a la depuradora municipal per evitar que s’aboquin al mar i optimitzar equipaments.

El regidor d’Urbanisme, Manu Mohedano, afirma que “l’actual equip de govern està compromés amb la millora del nostre medi, i dins aquest compromís de qualitat ambiental és imprescindible que les urbanitzacions suprimeixin els seus abocaments d’aigües residuals a rieres i al mar”. Mohedano reconeix que “no és un projecte que finalitzarà en un any, però és una aposta de futur que permetrà millorar la qualitat de les nostres costes i suprimir algunes de les depuradores existents, minimitzant així l’impacte i els punts d’abocament”.

Aquest actuació anirà lligada amb un projecte paral·lel d’ampliació de la depuradora municipal que portarà a terme el Consorci de la Costa Brava.