Bàscara ja té bandera oficial

Carles Bassaganya, signa la resolució per la qual es dóna conformitat a l'adopció d'aquesta bandera

L'escut i la bandera són, en la cultura catalana i des de fa molts segles, els símbols representatius per excel·lència de tota comunitat. La  finalitat dels símbols propis és la de donar cohesió, ressaltant els elements que són compartits com a mecanisme d’autoafirmació, tant d’una perspectiva històrica com de futur. També és funció dels mateixos símbols mantenir viva la memòria col·lectiva, per tal d’inculcar en la ciutadania la consciència de la seva continuïtat com a poble al llarg del temps.

Promoció de l’heràldica catalana

Amb l’objectiu de promoure l’oficialització dels símbols dels ens locals, Governació promou l’exposició La força de l’escut. Exposició sobre els escuts del món local de Catalunya, que pretén explicar i divulgar l’heràldica municipal i insistir en aquesta tasca. Aquesta exposició itinerant actualment es pot visitar a l’Ajuntament de Montblanc (Conca de Barberà) fins al 2 de maig.