Acord entre Generalitat i Estat per completar l'accés de Figueres Nord de l'AP-7

Les obres permetran que aquest peatge sigui d'entrada i sortida en ambdues direccions

El conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) ha comparegut conjuntament amb el subdelegat del govern estatal a Girona, Francesc Francisco-Busquets, per explicar que aquesta setmana es signarà un document que inclou l'acord per completar l'accés de Figueres Nord de l'AP-7. Aquesta operació es vincula al projecte d'ampliació de l'AP-7 a tres carrils des de Maçanet fins a la Jonquera que la concessionària Acesa està executant i té previst acabar a finals del 2011 o, com a màxim, principis del 2012.

Aquest acord preveu, en primer lloc, que en un termini de dos mesos Acesa presentarà al Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí (MARM) un informe ambiental del projecte per tal que el ministeri valori si cal que les obres s'acompanyin d'una declaració d'impacte ambiental. Un cop el ministeri contesti a Acesa, la concessionària tindrà tres mesos per redactar un projecte de traçat -que s'exposarà al públic- i també la declaració d'impacte ambiental, en cas que el MARM determini que cal.

Per tant, tot i no concretar els terminis, el subdelegat del govern espanyol a Girona sí ha donat per fet que un cop s'acabin les obres d'ampliació a tres carrils, aquest accés també estarà acabat. Acesa s'ha marcat finals del 2011 o principis del 2012 per tenir acabada aquesta obra. 'Aquestes obres responen a una llarga necessitat de Figueres', ha afirmat Francisco-Busquets.

Segons ha concretat Nadal, aquests treballs els pagarà la concessionària. No obstant això, el conseller també ha remarcat que caldrà modificar el conveni ja subscrit entre Foment i Acesa abans d'iniciar les obres d'ampliació a tres carrils per tal d'incloure-hi ara els treballs per completar l'accés. 'S'ha de modificar el conveni per deixar constància que les obres les paga Acesa', ha afirmat Nadal.

El conseller ha dit que feia anys que negociaven desencallar aquest enllaç però que fins que no han tingut un document signat hi havia l'acord amb el ministeri de Foment de no parlar-ne. Nadal també ha reconegut que aquestes obres serveixen per desencallar els problemes que hi havia entorn als accessos a la presó de Figueres ja que ara l'accés serà més ràpid i directe.

D'altra banda però, el conseller ha dit que no s'han plantejat en aquest acord la possibiliat que aquestes obres permetin que l'AP7 sigui gratuïta entre l'accés nord i el sud de Figueres, com passa actualment a Girona.