La Generalitat publica l'ordre que regula les autoritzacions per fer immersions a les Medes

El document estableix com obtenir el permís

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest divendres l'ordre del Departament de Territori i Sostenibilitat que regula el procediment d'autorització dels centres d'immersió a l'àrea protegida de les Illes Medes, que correspon a l'actual reserva natural parcial marina. El document fixa també les condicions de la distribució de llicències d'immersió entre els centres autoritzats. La regulació dona compliment al Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) d'aquest espai, que va determinar que calia revisar periòdicament els màxims d'immersió a cada zona, en funció de l'impacte que provoqui l'activitat en les comunitat biològiques marines.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter serà l'òrgan encarregat d'instruir el procediment d'autorització dels centres d'immersió i de comprovar la documentació. El procés per obtenir llicència s'obrirà cada dos anys i el termini per presentar les sol·licituds es farà entre l'1 i el 30 de novembre.
 
Els centres d'immersió podran demanar permís per a la gestió d’activitats d’immersió amb escafandre autònom i per a la gestió d’activitats d’immersió sense mitjans de respiració artificial.
 
L'autorització inclourà el detall del nombre total de llicències d'immersió que s'atribueixen a cada centre i de les corresponents a cada zona d’immersió. Aquest nombre serà proporcional a la puntuació obtinguda, en base a criteris de valoració sobretot de caire ambiental. Entre ells, disposar de certificacions ISO, EMAS o OHAS, l'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, disposar de personal format en espais protegits o treballar amb ràtios baixes d'usuaris per guia.
 
L'ordre completa el model de gestió definit al PRUG . Per una banda, dona possibilitats a totes les empreses interessades a oferir immersions a la reserva natural parcial. Per l'altra, potenciar els centres d'immersió amb un comportament ambiental "més correcte".