Girona ha seguit 64 casos d'absentisme escolar durant el curs 2017-2018

50 dels alumnes que no anaven a classe estudiaven ESO i catorze estaven a primària

Durant el curs 2017-2018 la Comissió d'Absentisme de Girona ha seguit 64 casos d'alumnes que no anaven a classe de forma regular. D'aquests, 37 són nens o nois; i els 27 restants, nenes o noies.

Del total de casos, vint són noves incorporacions arran del primer avís llançat pels mateixos centres educatius. La resta (44 casos) ja havien estat tractats en el curs anterior. Pel que fa a les edats, la majoria dels alumnes (50) cursen l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i tan sols catorze casos són d'infantil o primària.

Aquest organisme està format per tècnics de l'Ajuntament de Girona i de la Generalitat de Catalunya i compta amb un protocol aprovat per la fiscalia. Quan la comissió rep l'expedient d'un alumne és perquè el centre ja ha intentat resoldre aquest absentisme amb les mesures pròpies. Això comporta que en l'organisme tan sols hi arribin els casos més greus.

De fet, els centres només poden derivar els casos d'absentisme regular o crònic. Això vol dir que els alumnes han de faltar entre 6 i 15 dies o entre 30 i 89 classes cada mes (que suposa entre un 25 i un 75% de faltes) per als casos d'absentisme regular o en el cas de l'absentisme crònic els estudiants han de perdre entre 90 i 120 classes o entre 16 i 20 dies lectius al mes (que representa entre el 75 i el 100% de faltes).

Quan els centres deriven els casos en aquesta comissió, si els tècnics coincideixen en detectar un absentisme regular o crònic activen diversos mecanismes. El primer d'ells és una entrevista entre la Policia Municipal de Girona i la família de l'alumne. En el cas en què aquesta entrevista no sigui suficient, la comissió decideix si envia el cas a la DGAIA o a la fiscalia.

Durant el curs 2015-2016 la comissió va acordar activar, de forma pionera a tot Catalunya, el procediment de sanció administrativa a través de la DGAIA. En aquell mateix curs ja es van derivar dos casos i en el curs següent, disset. De tota manera, en aquest curs no se n'ha enviat cap per canvis en la tramitació que retarden el procés sancionador.

Vuit casos a fiscalia

Pel que fa a la via judicial, entre els cursos 2011-2012 i 2015-2016 ja s'han enviat un total de vuit casos a fiscalia. Es tracta de quatre nois i quatre noies. Tots ells, excepte un, eren estudiants de secundària.

L'únic cas que ha prosperat, però, és precisament el de l'estudiant de primària. La resta s'han arxivat. Precisament, la setmana passada es va conèixer la sentència que condemnava els pares per un delicte d'abandonament de família. Els hi imposava una pena de 540 euros de multa a cadascun (que en total sumen 1.080 euros).

En aquest cas, s'ha pogut demostrar com l'alumne va començar a faltar un 60% de les classes durant el curs 2012-2013 a l'escola Sagrada Família de Girona. El següent curs, els pares el van canviar de centre, però en els tres anys acadèmics següents es van seguir produint faltes fins arribar a perdre's un 91% de les classes.

Aquest és l'únic dels vuit casos que ha prosperat, ja que la resta s'han arxivat.

Josep Pujols demana més celeritat en l'actuació

Per aquest mateix motiu, el principal objectiu del regidor d'Educació de Girona, Josep Pujols, és poder reduir el temps que necessiten els centres i la comissió abans d'enviar els casos a la DGAIA. Pujols ha indicat que "els timings que ens deixen són molt curts" ja que en molts casos es pot tardar quatre anys en aconseguir una sentència. Si durant aquest temps, l'alumne en qüestió compleix els 16 anys, la causa prescriu perquè és l'edat màxima que un estudiant ha d'anar obligatòriament a classe i això comporta que el cas s'arxivi. Per això el regidor creu que cal millorar "la coordinació per agilitzar els processos i ser més efectius".

De tota manera, Josep Pujols ha remarcat que ja estan treballant per incloure en el seguiment casos de germans en què un d'ells tingui antecedents d'absentisme i poder detectar més ràpidament qualsevol falta no justificada a classe per tal d'evitar un nou cas dins de la mateixa família.

D'altra banda, el regidor ha remarcat que la publicació de la sentència judicial que ha obligat els pares d'una família a pagar 1.080 euros "ha suposat un canvi en l'actitud dels pares" dels alumnes que tenen un elevat absentisme escolar. Tot i així, Pujols lamenta que s'hagi hagut d'arribar a la via sancionadora per fer reaccionar les famílies.