Atenció Trader! Descobreix els millors mercats emergents

Els mercats emergents són la perfecta opció dels traders per guanyar centenars, milers i fins a milions d'euros. Comprar econòmic, esperar una alça en el preu dels índexs borsaris i després vendre car. Un negoci rodó es miri per on es miri.

L'únic detall és que... Aquesta és la part fàcil! Avui en dia, gairebé qualsevol pot treballar amb indicadors tècnics i algunes mitjanes mòbils per conèixer quan entrar i quan sortir del mercat.

El veritable repte està en indagar i investigar a fons per conèixer les notícies que brindaran escenaris positius per a la proliferació de certs mercats.

Mercats emergents

Després del recent enfonsament de Facebook, precedit per les alarmants caigudes d'altres empreses, alguns índexs s'han vist seriosament afectats, el que ha portat els inversors a voltejar els seus caps per a mirar nous horitzons.

Els mercats preferits són:

  • Brasil
  • Rússia
  • Índia
  • Xina

Tots junts formen el famós BRIC; l'acrònim amb el qual es coneix als mercats emergents amb major creixement. A més, també hi ha el grup dels No-BRIC. Un grup que conformen països d'Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica Llatina.

Al moment d'invertir en els No-BRIC (fins i tot en els BRIC també) és important mirar cap a l'estabilitat d'aquests països. Xina i Rússia creixen a passos de gegant, però encara són mercats molt manipulats.

D'altra banda, el Brasil és el gegant de la regió, però el seu mercat respon de gran manera a altres factors com la inestabilitat política i fins a l'actuació de la seva selecció en un partit de futbol. No obstant, el temps de retorn sol ser considerablement menor.

El temps de retorn i la rendibilitat són clau

En les economies desenvolupades, els índexs poden trigar anys a tornar la inversió. En els casos més conservadors es parla fins i tot de 17 anys d'espera. Els mercats emergents presenten una bonica oportunitat de retorn d'inversió en 12 anys. Cinc anys menys d'espera!

Per a alguns especuladors, cinc anys no són gran cosa. Per a altres és tota una eternitat. El que sí és cert, és que en el sector de la inversió i l'especulació de mercats borsaris, resulta difícil trobar gangues. Per fer-ho cal mirar de prop, i quan es mira ja pot ser massa tard.

Per això el temps de retorn resulta ser un factor decisiu per invertir en economies emergents. Així mateix, l'augment d'aquests mercats s'espera que sigui d'un 17%, gairebé el doble de les estimacions que es presenten per al mercat d'USA i d'Europa.

Les reformes fiscals i altres regulacions són símptoma de bona salut per a les economies en desenvolupament. Però paradoxalment també els fa perdre inversors. Hi ha qui veu moltes traves i alts impostos i prefereix mudar-se a un lloc menys estable, però amb més oportunitats.

Els EUA i Europa s'aproximen al límit del seu creixement, la qual cosa també és un bon símptoma per a les economies en desenvolupament. Com hem dit abans, cal mirar les notícies amb deteniment per veure l'oportunitat, però quan la trobem potser sigui ja una notícia d'ahir. El moment dels mercats emergents és avui.