La Generalitat grava amb l'impost d'habitatges buits 1.557 pisos i cases gironines

Son de bancs o grans tenidors, porten més de dos anys buits i es troben en 32 municipis

La Generalitat grava amb l'impost d'habitatges buits 1.557 pisos i cases de les comarques gironines. Tots es troben en mans de bancs o grans tenidors, porten més de dos anys desocupats i estan situats en zones on hi ha demanda acreditada. Principalment, a capitals de comarca, a pobles de l'àrea urbana de Girona o a llocs de costa. En total, aquests habitatges es reparteixen arreu de 32 pobles i ciutats.
A la demarcació, allà on n'hi ha més és a Lloret de Mar (234) seguit de Salt (230) i Girona (214). L'estadística del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, però, inclou també pobles petits com ara Cornellà del Terri, Vilablareix o Vilafant. L'any passat, arreu de Catalunya, amb aquest impost, la Generalitat va recaptar 18,75 milions d'euros (MEUR).
 
L'impost que grava els habitatges buits va néixer l'any 2015. Afecta tots aquells immobles propietat d'entitats bancàries o grans tenidors que porten més de dos anys desocupats sense causa justificada (molts d'ells, adquirits a través de processos d'execucions hipotecàries) i que es troben a municipis on hi ha demanda acreditada. En total, aquest llistat inclou fins a 176 pobles i ciutats repartits arreu de Catalunya.

Per contra, queden exempts de l'impost els habitatges protegits, que són propietat de particulars, que estan situats en zones d'escassa demanda o que s'han posat a disposició de programes socials (entre d'altres). S'estima que, de mitjana, allò que s'ha de pagar per l'impost –també va en funció dels metres quadrats- es mou entre els 850 i els 1.650 euros per habitatge buit.

Arreu de Catalunya, segons dades del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, durant el darrer exercici fiscal –el del 2017- aquest tribut ha gravat 11.207 habitatges. I d'aquests, gairebé el 14% (en concret, 1.557) es troben a les comarques gironines. Més en concret, a 32 pobles i ciutats de la demarcació.

A la Costa Brava i a les capitals

L'estadística de la Generalitat permet veure com, en general, allà on n'hi ha més és a municipis de la Costa Brava o a les capitals de comarca. De fet, la llista no l'encapçala Girona ciutat, sinó Lloret de Mar (amb 234 pisos i cases buides). A Lloret, el segueixen Salt (230), Girona (214), Figueres (168), Olot (118), Palafrugell (112) i, ja a més distància, Blanes (65).

El llistat també recull casuístiques concretes. Per exemple, permet veure que a Llagostera hi ha gairebé el mateix número d'habitatges buits que a Roses (en concret, 41). I el mateix passa amb Llança i Santa Coloma de Farners (amb 53 i 49, respectivament).

Per últim, les dades de Vicepresidència, Economia i Hisenda inclouen pobles on hi ha molt pocs habitatges buits (menys de 3). Però que com que es troben a prop d'una capital de comarca, és a dir, a la seva àrea urbana, també s'inclouen dins el gravamen de l'impost. Aquest és el cas, per exemple, de Cornellà del Terri (1), Porqueres (2), Sant Julià de Ramis (3), Santa Llogaia d'Àlguema (1), Sarrià de Ter (2), Vilablareix (1) o Vilafant (1).

18,75 MEUR

La data de meritació per aplicar l'impost és a 31 de desembre de cada any. És a dir, que el tribut grava tots aquells habitatges que, aquell dia, portin més de 24 mesos desocupats sense causa justificada.

Segons recull l'estadística de tributs de la Generalitat, durant el 2017 s'han recaptat 18,75 MEUR a través d'aquest impost (aquí, no es donen dades desagregades per demarcacions).