Excaven 14 noves tombes de la primera edat del ferro a Vilanera

Les excavacions han fet possible ampliar la zona descoberta d'aquest espai d'incineració

L'equip d'arqueologia ha acabat aquesta setmana els treball d'excavació previstos a la necròpolis del període del bronze final i de les primera edat del ferro, situada al turó de Vilanera a l'Escala (Alt Empordà). L'actuació dona continuïtat a la represa l'any 2006 de les excavacions en aquest jaciment.

La intervenció, que va començar a principis de setembre, ha permès ampliar la zona descoberta d'aquesta necròpolis d'incineració, que ja havia estat identificada i parcialment documentada en les excavacions que s'hi van fer entre el 1999 i el 2000. Durant els treballs, s'ha localitzat i excavat 14 tombes que corresponen a la primera edat del ferro i que consisteixen en fosses excavades en el subsòl on s’havien dipositat les urnes amb les restes de la cremació, generalment envoltades d’altres peces ceràmiques. També s’ha pogut documentar alguna de les estructures funeràries més senzilles, que solen contenir una única urna ceràmica i que corresponen a l’ús previ d’aquesta necròpolis durant el bronze final.

L’espai ocupat per les estructures funeràries se situa a la part baixa del vessant sud d’aquest turó, a l’oest del terme municipal de l’Escala. S’estén al costat d’un gran túmul que en campanyes anteriors es va poder atribuir al neolític mig, associat amb diverses tombes d’inhumació i una estructura megalítica central, que evidencia una llarguíssima seqüència en l’ús funerari d’aquest indret. Com a continuació de l’excavació d’aquest primer túmul realitzada entre els anys 2016 i 2017, durant el passat mes de juny es va prosseguir amb la delimitació de la seva extensió, amb la participació d’estudiants d’arqueologia del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A partir d'ara, es farà l'excavació en laboratori del contingut de les urnes, la recuperació i l’estudi de les restes antropològiques cremades, així com la restauració i documentació dels materials arqueològics procedents d’aquesta necròpolis.

Les noves troballes al turó de Vilanera serveixen, segons els arqueòlegs, per confirmar la importància de les evidències arqueològiques conservades en aquest paratge. Precisament, la voluntat de potenciar i posar en valor aquest entorn d’especial interès paisatgístic, ecològic i patrimonial ha portat recentment a impulsar l’adquisició de gran part de la superfície del turó per part de l’Ajuntament de l’Escala.

Les actuacions les promou l’Ajuntament de l’Escala amb l’ajut del Departament de Cultura en el marc de les convocatòries anuals de subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, i han comptat també amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya.