Santa Coloma de Farners debatrà sobre la mediació comunitària

La jornada tindrà lloc demà

Santa Coloma de Farners (Selva) acollirà demà una Jornada de Prevenció i Mediació Comunitària: La comunitat com a gestora de conflictes que tindrà lloc a la biblioteca Joan Vinyoli.

El Programa de Prevenció i Mediació Comunitària pretén contribuir a estimular una cultura i iniciatives de participació ciutadana en la resolució dels conflictes que presenten els adolescents i els joves. Les estratègies d’actuació preventiva poden afavorir la seva integració i transformar les seves relacions amb els altres grups socials i les institucions comunitàries.

Un model comunitari de resolució de conflictes requereix la participació activa de la comunitat en general i de les persones afectades pels conflictes en particular. Es potencia la idea que l’escola, la família i els diferents grups de la comunitat són responsables i poden regular la majoria dels conflictes que els afecten.

Els adolescents i els joves en el seu procés d’incorporació a la comunitat pertorben, tot sovint, la convivència. Correspon a la comunitat actuar educativament per a què aquesta incorporació la puguin fer de forma responsable.

El diàleg i la reparació de danys són dues maneres constructives d’abordar els conflictes. A la comarca de la Selva fa molts anys que es treballa en aquest sentit i ara es proposa una reflexió conjunta en profunditat. Aquesta reflexió ha de permetre identificar noves alternatives de gestió dels conflictes que millorin la convivència en els municipis.

Aquesta Jornada està destinada a regidors i regidores, tècnics i tècniques i professionals que treballen en l’àmbit municipal, comarcal o autonòmic a la Selva o altres comarques properes i que estan vinculats a polítiques juvenils d’àrees com l’educació, els serveis socials, joventut i espais joves, cossos de seguretat, justícia, immigració, cultura, entre altres. En definitiva, a totes aquelles persones interessades en el Programa de Prevenció i Mediació Comunitària amb Joves.

La inauguració de la sessió anirà a càrrec del director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona, Jordi Martinoy; el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, i l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí.

Aquesta jornada s’iniciarà amb una ponència: La gestió del conflicte en l’àmbit municipal,a càrrec de Xavier Jiménez, responsable dels Serveis Municipals de Mediació del Prat de Llobregat. Seguidament hi haurà diversos tallers i un debat on s’aprofundirà en com respondre davant d’una situació de conflicte i es parlarà d’aspectes com: Quin és el conflicte? Des d’on pensem les intervencions amb joves? Quin rol juga el professional? Què fa preventives les intervencions?

Seguidament hi haurà unes conclusions dels tallers a càrrec dels coordinadors.

La cloenda la farà el cap del departament d’Atenció a les Persones, Joan Busquets, i el cap del servei de Suport a l’Execució Penal dels Serveis Territorials de Justícia a Girona, Joaquim Asso.