El PSC de Girona proposa crear espais ''dog friendly''

Reclamen àrees d'esbarjo per als més de 3.000 gossos censats a la ciutat

El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) a Girona proposa un pla perquè l’Ajuntament converteixi la ciutat en “dog friendly”. La proposta socialista es concentra en la remodelació dels actuals espais per a gossos a Girona i en la creació d’altres de nous a cadascun dels barris de la ciutat. “A Girona, hi ha d’haver espais apropiats per a ciutadans amb gossos, tal com succeeix a les principals ciutats europees”, ha dit el regidor Quim Rodríguez.

Una ciutat “dog friendly” té espais diversos ben situats i delimitats, per a gossos, com a servei al conjunt de la ciutadania. Aquestes zones són àmplies i amables, tenen terra natural o de sauló, disposen de doble porta per facilitar el trànsit i d’abeuradors especials, a més de zona de jocs, bancs, Hombres, punts de recollida de femtes i papereres adaptades. “Aquests espais contribueixen, no només a poder tenir una vida més amable per als propietaris de gossos, sinó a ser un actiu per al conjunt de la ciutat”, apunta Quim Rodríguez.

“Hem detectat 6 punts a la ciutat on seria interessant i possible fer aquests espais. Qualsevol ciutadà hi tindria un accés ràpid i fàcil. Es tractaria d’aprofitar entorns naturals. Els entorns de les Ribes del Ter són adequats, però n’hi ha d’altres que sense ser perifèrics, són ideals per tenir-hi llocs on els propietaris de gossos s’hi puguin trobar”, assenyala el regidor socialista. Aquests espais són una opció més per als propietaris de gossos, que hauria d’estar acompanyada de la posta en marxa d’una targeta, que pogués oferir avantatges als propietaris a les botigues d’animals de la ciutat.

La creació urbana d’aquests espais específics per l’esbarjo dels gossos suposaria una modificació de l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals en el seu article segon; animals a les vies i/o espais públics, per introduir la figura de la zona d’esbarjo i regular-ne els usos a benefici dels objectius indicats. Moltes ciutats catalanes en els darrers anys ja han regulat aquestes zones i poden ser models a l’hora de fer les pertinents modificacions de l’ordenança de tinença d’animals.

“Ciutats grans com Barcelona o Madrid, i d’altres de mides més reduïdes com Barberà, Martorell, Rubí o Sant Andreu, han implementat aquestes zones amb èxit i han regulat el seu ús mitjançant ordenances i horaris d’accés”, ha explicat el regidor socialista. “Aquests espais contribueixen a què hi hagi un major civisme per part de tothom i, alhora, tenen la important avantatge de tenir espais amables, a on hi hauria pogut haver indefinició o abandó, on després hi ha persones i activitats”, conclou Rodríguez.