Girona posa tanques al nou aparcament d'autocaravanes del Pla de Baix de Domeny

Les obres tenen un cost de prop de 20.000 euros

L’Ajuntament de Girona ha iniciat recentment les obres corresponents a la segona fase del condicionament dels terrenys del Pla de Baix de Domeny destinats a aparcament d’autocaravanes. La zona d’estacionament, que ja es troba en ús des de fa mesos, està ubicada entre el carrer de Roberto Bolaño Ávalos i el carrer de la Riera Bullidors. El solar té una superfície total de 6.407 metres quadrats.

Aquestes actuacions donen continuïtat a les que es van iniciar el 2017 per adequar l’espai perquè les autocaravanes hi poguessin fer estada. En un primer moment, es va explanar i anivellar la parcel·la amb una rampa d’accés per a vehicles, es va instal·lar una font d’aigua potable connectada a la xarxa pública i es va fer el drenatge del terreny.

Amb l’objectiu de completar les actuacions iniciades fa més d’un any, les obres se centraran ara en col·locar una tanca perimetral de fusta a la parcel·la, instal·lar una columna de descàrrega per a evacuació d’aigües fecals, formar tres accessos nous per a vianants a l’aparcament des dels vials perimetrals existents i fer una hidrosembra de llavors de gespa a tots els talussos que hi ha entre l’aparcament i els vials i les voreres adjacents.

El termini d’execució de les obres finalitza el 30 d’octubre del 2018. Les actuacions s’han adjudicat per 19.386,69€ (IVA exclòs) a l’empresa CATESP SERVICE.