Banyoles aprova el nou POUM que vol desencallar la reordenació de la zona de Sota Monestir

L'Ajuntament preveu la construcció d'una anella verda perifèrica al municipi

El ple de l'Ajuntament de Banyoles ha aprovat inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permetrà desencallar la reordenació de la zona de Sota Monestir. Les previsions del municipi són preservar les hortes, ja que compten amb "el valor ecològic més alt" segons un informe ambiental, tal com ha explicat el regidor d'Urbanisme, Albert Tubert.
De tota manera, el POUM preveu la construcció d'un nou vial i d'uns 700 habitatges en aquesta àrea. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ja ha avançat que la previsió és que aquests nous pisos es vagin construint en un termini de deu o quinze anys, ja que si es fan tots de cop el municipi no podria assumir aquesta crescuda. D'altra banda, Noguer ha assegurat que en l'últim pla general van quedar "elements sense resoldre" com per exemple la reordenació de sota Monestir, i que ara intentaran plantejar noves solucions amb aquest POUM. El document aprovat aquest dilluns pel plenari també planteja la construcció d'una anella verda per a bicis que envolti la perifèria del municipi. L'aprovació inicial ha tirat endavant amb els vots del govern de CiU, l'abstenció d'ERC i el vot en contra de la CUP i ICV.
 
La reordenació de la zona de Sota Monestir prevista al POUM de Banyoles ha estat la part que ha portat més temps en la elaboració del nou document urbanístic del municipi. El regidor d'Urbanisme ha detallat que la previsió de desenvolupament d'aquesta zona ha comportat un "reestudi" de de tot el que hi havia planejat fins ara. Per això s'ha "parlat amb molta gent" i el govern municipal ha buscat la manera de trobar una sortida al desenvolupament urbanístic de la zona amb la menor intervenció possible dins la zona de les hortes.

Entre d'altres coses, el vial que es preveu construir per unir la zona amb el casc antic de Banyoles tindrà una forma corba per "no aixafar el terreny", tal com ha explicat Albert Tubert. A més, el regidor també ha detallat que "s'ha desplaçat al màxim a prop de la riera" per reduir també les afectacions als terrenys, però que també calia tenir en compte situar-lo a una distància prudencial de la riera (davant possibles inundacions de la riera i la necessitat de deixar un perímetre de zona verda).

El desenvolupament de Sota Monestir, previst amb edificis amb una alçada similar als que hi ha a la Vila Olímpica, ha de comportar la urbanització d'una de les zones més properes al nucli antic i també la creació d'un eix que l'unifiqui amb l'estany, passant per la part vella. Amb això es busca explotar que tot el turisme que arriba a l'estany es traslladi als eixos comercials de la ciutat.

2.613 nous habitatges i nous pisos de protecció oficial

Aquest nou pla general, que ha de planificar el desenvolupament urbanístic del municipi en la propera dècada, també preveu construir fins a 2.613 habitatges nous (comptant aquí els de Sota Monestir). El tinent d'alcalde Jordi Congost ha detallat que un 30% d'aquests nous pisos "hauran de ser de protecció oficial". Aquest càlcul de nova edificació s'ha fet tenint en compte "el creixement natural de la ciutat". A més, Congost ha destacat que en aquest POUM no s'hi inclou cap metre quadrat de sòl rústic.

El nou POUM també preveu el desenvolupament residencial de la zona de Can Juncà. En aquest sentit, l'alcalde de Banyoles ha remarcat que és una zona que "té habitatges consolidats i indústries molt consolidades" i que fins ara s'havia intentat moltes vegades poder desencallar aquest canvi, però que la complexitat dels usos havia impedit que aquesta modificació prosperés. Per això, ara s'ha optat per dividir aquest desenvolupament i "fer-ho a dues velocitats".

Una de les previsions és poder redistribuir el trànsit rodat del centre i així ampliar el nombre de carrers pacificats i exclusius per a vianants. De fet, la voluntat del govern és convertir el carrer Joan XXIII en el vial nord que connecti amb el centre de la ciutat i d'aquesta manera també es millorarà l'accessibilitat que tenen els barris perifèrics de Can Puig, Canaleta i Mas Palau. També ha de comportar la creació de noves bosses d'aparcaments.

El govern municipal també ha previst un gran nombre de metres quadrats reservats a equipaments. Segons l'alcalde de Banyoles, hi ha fins a "80.000 metres quadrats" que es podrien guanyar per a construir noves escoles, instituts, biblioteques i altres serveis que s'aniran decidint segons les necessitats que tingui la ciutat.

Aprovació a l'estiu, al·legacions fins al novembre

L'aprovació provisional d'aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal s'ha fet aquest dilluns 6 d'agost. Com ha assegurat l'alcalde, no podia fer-se abans perquè no tenien tota la documentació necessària. A més, el batlle ha descartat portar l'aprovació al ple de setembre, perquè la voluntat és donar més temps a la ciutadania perquè pugui estudiar el document. D'aquesta manera, als 45 dies hàbils que es preveuen per presentar al·legacions ara s'hi sumaran també els del mes d'agost (perquè per a l'administració es computa com un mes inhàbil).

Això significa que els banyolins podran començar a presentar les seves al·legacions a partir del setembre, quan comencin a comptar els 45 dies hàbils (que corresponen a dos mesos naturals, aproximadament), donant un mes més del necessari per tal que tothom pugui llegir i estudiar la proposta del govern abans de presentar al·legacions.

El POUM s'ha elaborat després de tres audiències públiques i de "parlar amb molta gent i buscar el consens de molts ciutadans", tal com ha afirmat Miquel Noguer. Si tots els calendaris es compleixen, l'aprovació provisional del POUM de Banyoles serà efectiva al mes de novembre (un cop estudiades les al·legacions). Després, el consistori enviarà la documentació per tal que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya doni el vistiplau al document i finalment el plenari pugui aprovar-lo definitivament.

Noguer ha avançat que no vol que el POUM es converteixi "en una moneda de canvi per a les eleccions municipals" i per això confia poder aprovar el pla abans de les eleccions. En cas que no hi hagués suficient temps, però, caldria esperar després de configurar el nou Ajuntament.
 
Ara, el govern també ha començat a enviar un butlletí a les 7.000 llars banyolines amb les xifres i principals modificacions que preveu aquest POUM. De la mateixa manera, Congost ha garantit que l'Ajuntament atendrà qualsevol persona que tingui dubtes sobre el nou pla de desenvolupament urbanístic i establirà uns horaris d'atenció al públic per part de l'equip redactor del projecte.