La Guàrdia Urbana de Figueres farà un pot comú per complementar el sou dels agents en pràctiques

Cada policia aportarà 20 euros si l'Ajuntament no els paga

La policia de Figueres farà una mena de caixa de solidaritat per ajudar als dos agents en pràctiques que es van incorporar al cos el mes de juliol i que cobren només el sou base. El delegat del sindicat SAP-PL, Sergi Fernández, recorda que el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona va emetre una sentència fa poques setmanes sobre aquest cas donant-los la raó.

La sentència declara nul el decret d'alcaldia que establia que els agents només havien de cobrar el sou base perquè considera que legalment gaudeixen de les mateixes condicions que la resta de personal, tal i com estableix un dels articles de l'acord regulador de les condicions de treball del personal funcional de l'Ajuntament.

La resolució, contra la que no es pot presentar cap recurs, també condemna l'Ajuntament a pagar les costes del procés i a abonar les quantitats que deu als recurrents juntament amb els interessos des de la data que les haurien d'haver cobrat (que els demandants xifren en 6.393,60 euros per a cadascun).

El cas afecta a tres agents que van participar a les proves selectives per ocupar les places l'oposició convocades el mes de maig de 2017 i van ingressar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya però a l'octubre es van adonar que només havien cobrat el sou base sense complements.

Després de diverses negociacions, els agents van cobrar la totalitat del sou fins al gener passat, quan es va emetre un decret d'alcaldia en el qual se'ls comunicava que només rebien aquesta part de poc més de 600 euros.

Només dos d'ells s'han incorporat en pràctiques al cos policial de la ciutat però, segons Fernández, aquest mes de juliol han continuat cobrant únicament el sou base. Per donar-los suport i denunciar la situació, la resta d'integrants del cos han decidit que endegar aquesta iniciativa per "complementar" el seu sou.

El representant sindical diu que, si l'Ajuntament no paga, cada agent aportarà 20 euros i fins arribar als 1.000 euros, que repartiran entre tots dos. "La intenció és ajudar aquesta gent que té càrregues familiars i que amb aquest sou és impossible que pugui arribar a final de mes".