L'Hospital Santa Caterina estrenarà al setembre una unitat per malalties importades

El servei estarà enfocat a immigrants residents a Catalunya i qui ha viatjat a l'estranger

Aquest setembre l'Hospital Santa Caterina estrenarà una nova unitat funcional per al tractament de malalties importades, que són patologies que provenen d'altres països com ara el virus Zika o la malària. La nova unitat serà referencial en tota la Regió Sanitària de Girona i tractarà tant adults com infants.
De fet, els metges han advertit de la importància de poder detectar a temps algunes d'aquestes malalties en els nens, ja que en molts casos un diagnòstic ràpid pot suposar la supervivència. Aquesta unitat preveu treballar de forma integrada amb els especialistes de les àrees de Malaties Tropicals, Salut Internacional, Dermatologia, Pediatria i el Laboratori Clínic Territorial de Girona. Els usuaris que atendrà seran tant immigrants residents a Catalunya com persones que han viatjat a altres països.
 
Actualment la Unitat de Malaties Tropicals que ja hi ha en funcionament al mateix hospital gironí tracta entre 100 i 150 casos a l'any de malalties que a Catalunya no existeixen o ja estaven eradicades. De tota manera, de totes aquestes persones afectades aproximadament només un 10% s'han d'ingressar. En el cas dels viatgers, es tracta de turistes o voluntaris d'ONG que han fet estades en països subdesenvolupats. Les malalties més comunes són bacteris o paràsits que han entrat en l'organisme durant el viatge i que poden generar diarrea, però a vegades es pot tractar de malalties més greus.

Des del camp pediàtric, el doctor Francesc Ripoll ha recordat que l'Hospital Santa Caterina ha d'atendre una població de 26.800 menors d'entre 0 i 14 anys (dels quals un 21,4% són immigrants). Aquest percentatge encara és més elevat en la població de Salt, en què un 42,5% dels infants són nouvinguts a Catalunya. Ripoll ha recordat que "els nens poden contraure les mateixes malalties que els adults" i per això és tan important poder comptar amb aquesta nova unitat funcional que permetrà una col·laboració més ràpida i directa en la diagnosi dels pacients.

A la pràctica, la nova unitat permetrà que totes les àrees incloses unifiquin els protocols assistencials i treballin de forma integral. Estarà dirigida pel cap de Salut Internacional a l'Hospital Santa Caterina, Ramon Dalmau.

La malària, una malaltia curable si es diagnostica a temps

Durant el 2017 a la Regió Sanitària de Girona es van detectar 31 casos de malària. En tots ells hi havia un antecedent d'un viatge recent a l'Àfrica subsahariana. La majoria de les persones infectades amb aquesta malaltia (25 dels 31) eren immigrants que viuen a les comarques gironines. Els sis restants eren espanyols, però tres d'ells eren fills d'immigrants. Tots els pacients detectats van evolucionar correctament i es van acabar curant.

La malària és una malaltia parasitària que provoca febre i anèmia. Principalment es transmet per una picada d'un insecte que ja està infectat. Malgrat ser una malaltia perillosa, però, es pot curar sempre i quan es diagnostiqui immediatament i es faci el tractament adequat.

El Chikungunya, el Zika i el Dengue, tres virus importats que poden provocar febre

Tres dels virus importats són el Chikungunya, el Zika i el Dengue. Durant la primera meitat del 2018, a Catalunya s'han detectat dos casos de malaltia provocada pel virus Chikungunya. Un dels afectats venia de fer un viatge a l'Àfrica equatorial i l'altre tornava d'una estada a l'Amèrica Central. També s'han detectat nou casos del virus Dengue (tots contrets durant visites al Sud Est asiàtic) i pel que fa al Zika, s'han diagnosticat fins a sis persones amb una infecció produïda per aquest virus en viatges a l'Amèrica Central, Nigèria i l'Índia.

Un dels símptomes que pateixen les persones que tenen algun d'aquests tres virus és la febre. La majoria de casos de contagi del Dengue i Zika és a causa d'una picada de mosquit. En el moment en què l'animal entra en contacte amb la pell introdueix el virus a l'organisme. De tota manera, les infeccions sense símptomes són molt freqüents i s'estima que tan sols un de cada quatre infectats desenvolupa quadres clínics.