Finalitza l'ampliació de la depuradora de Cornellà del Terri

L'ACA hi inverteix 1,9 MEUR

L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va establir la millora de la depuradora del Terri al Pla de l'Estany com a "urgent i prioritària" dins el Programa de Mesures, amb l’objectiu d’agilitzar les obres per garantir el compliment dels paràmetres de la directiva europea el més aviat possible.

Les obres, que han costat 1,9 milions d'euros, formen part del Programa de mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2016-2021). El cabal de disseny nou és 12.000 metres cúbics per dia, suficient per atendre una població de 83.200 habitants equivalents. El que s'ha aconseguit és millorar la qualitat de l’aigua tractada, adaptant-se així als requeriments legals. Segons la Directiva 91/271/CEE, del Consell sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, el límit màxim de nitrogen total present a l’efluent de la depuradora ha de ser 15 mg/l.

La depuradora de Terri, que tracta les aigües residuals de Banyoles, Porqueres, Camós i Cornellà de Terri, va ser inaugurada l’any 1992 i ha estat motiu de diverses ampliacions i modificacions al llarg dels anys. Aquests últims treballs han suposat una inversió d'19 milions d'euros i el termini d'execució de les obres ha estat d'un any i mig.

Les depuradors de Figueres i Berga

Aquesta no és l'única depuradora que s'ha millorat pels mateixos motius. També figuren les de Figueres i Berga, ambdós municipis afectats per l'inici d'un expedient sancionador de la UE per incomplir la directiva comunitària de tractament d'aigües residuals.

Pel que fa a la depuradora de Figueres, les obres estan en una fase molt avançada d’execució i es preveu que acabin a finals de setembre d'aquest any. L’objecte principal és dotar a la instal·lació d’un procés biològic per a la reducció del nitrogen amb una inversió de gairebé 4,5 milions d’euros.

Pel que fa les obres de la depuradora de Berga, aquestes estan finalitzades i en servei. Els treballs, que han costat 2,4 milions d’euros, van consistir en una millora del tractament biològic existent per aconseguir ajustar-se als valors màxims establerts a partir d'un procés de baixa càrrega i aeració perllongada amb nitrificació – desnitrificació els nivells del nutrients (nitrogen i fòsfor). L’actuació s'ha finançat des de la Diputació de Barcelona i l'ha executat el Consell Comarcal del Berguedà, que és l’administració competent del sanejament a la comarca.

Les tres obres d'ampliació i millora han suposat una inversió de més de 8,8 milions d'euros.