Olot tindrà un nou dipòsit per millorar el subministrament d'aigua potable

Aquest tindrà un cost de més d'1 MEUR

La construcció d'un dipòsit per millorar el subministrament d'aigua potable a Olot és un dels punts del programa d'inversions d'aquets servei per al període 2009-2029 que ha aprovat aquest dijous la junta de govern local.

La construcció del dipòsit començarà aquest agost per un període de deu mesos i es farà en dues fases. La primera, inclou la construcció i accés de la nova instal·lació així com les canonades en el tram que connectarà fins a l'avinguda Sant Jordi on es preveu la connexió a la xarxa ja existent. La segona fase preveu la construcció d'un nou punt de captació i les canonades que aniran també fins a l'avinguda de Sant Jordi on es farà la connexió definitiva amb les canonades ja construïdes en la primera fase.

Se situarà per sobre del barri de Benavent a la vessant nord-oest de Batet. Concretament, a uns terrenys pròxims al mas de la Clapera al sectu sud 4 Batet- La Vila. Serà de forma rectangular amb uns 53,30 m de llarg per 20,40 m d’ample i 6,75 m d’alçada i amb una capacitat màxima d’uns 5.000 m³ d’aigua. Es projecta de forma semisoterrada per tal de reduir l’impacte paisatgístic i millorar la integració amb l’entorn. Pel que fa al nou punt de captació, s’ubicarà en una parcel·la a sota de la Ronda de les Fonts.

La redacció del projecte ha anat a càrrec de Plana Hurtós Enginyers amb col·laboració dels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot i els serveis tècnics de SOREA. Aquesta empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa municipal es farà càrrec de tot el cost, estimat en més d'1 MEURç, tal com estableix la concessió del servei.

Una instal·lació necessària

Actualment, el sistema d’abastament d’aigua potable d’Olot té una capacitat total de 8.200 m³ distribuïts entre els diferents dipòsits repartits per la ciutat i una zona de captació concentrada al Parc Nou. Una part de la ciutat es nodreix principalment del dipòsit de reserva municipal situat a la Muntanya Pelada, amb una capacitat d’emmagatzematge d’uns 5.000m³.

Segons ha explicat el regidor d'Infraestructures, Josep Gelis, el creixement demogràfic d’Olot dels últims anys ha comportat que la infraestructura hidràulica existent treballi "prop del límit de la seva capacitat".

Amb el nou dipòsit s'aconseguirà no dependre únicament d'un sol punt de captació, duplicar la capacitat d'emmagatzematge, desdoblar la xarxa de distribució existent i garantir el subministrament en cas de fallida del punt de distribució actual. Així mateix, també permetrà que els dos dipòsits puguin omplir-se des de qualsevol dels dos punts de captació, ja que el nou dipòsit projectat es situa a la mateixa cota que l’existent a la Muntanya Pelada.
Es preveu que estigui en funcionament el juny de 2019.