Els jutjat gironins reben 466 denúncies per violència domèstica el primer trimestre del 2018

Respresenta un descens del 12,7%

Les denúncies per violència domèstica que han arribat als jutjats de les comarques gironines durant el primer trimestre del 2018 han disminuït en un 12,7%, en relació al mateix període de l'any anterior. Segons recull l'estadística de l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere, entre gener i març de l'any es van registrar un total de 466 casos, mentre que el 2017 en van ser 534. El 97,8% de les víctimes són dones. En concret, a les comarques gironines han recollit denúncies de 456 dones (el 2017 en van ser 482). Com a conseqüència, als òrgans judicials s'han sol·licitat 127 mesures cautelars com ordres d'allunyament per protegir les víctimes, més que l'any passat quan en van ser 115. L'estadística recull, també, que el 85,4% dels judicis han acabat amb sentències condemnatòries. En un any, han condemnat 41 dels 48 maltractadors jutjats.
L'estadística feta pública per l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere recull que hi ha hagut un descens en el nombre de denúncies que han arribat als jutjats gironins durant el primer trimestre de l'any. D'un període a l'altre, s'han reduït un 12,7%, passant de 534 a 466.

Les xifres també distingeixen quan les denunciants són dones. En 9 de cada 10 casos les víctimes són del gènere femení (el percentatge restant respondrien, per exemple, a denúncies interposades per homes o que afecten a menors d'edat). L'estudi revela que un total de 456 denúncies afecten a dones (davant les 482 del 2017).

Aquestes dades visualitzen que, a la demarcació, es registren 6,1 denúncies per violència domèstica per cada 10.000 habitants. Si aquest percentatge es focalitza només en la població femenina, es registren 12,2 casos per a cada 10.000 dones.

L'Observatori detalla quantes víctimes s'ha acabat acollint a la dispensa a declarar. Es tracta d'una situació que la llei permet en els casos de relacions afectives o familiars, que fa que les víctimes no estiguin obligades a donar la seva versió davant del jutge. Generalment, per por o per no perjudicar el sospitós. Durant el 2018, 79 víctimes han renunciat a declarar com a testimoni (el 2017 van ser 96).

Ordres d'allunyament

Als òrgans judicials de la demarcació s'han sol·licitat un total de 127 mesures cautelars o ordres d'allunyament per protegir les víctimes. En aquest capítol es registra un augment ja que el primer trimestre del 2017 van ser 115. La majoria de les víctimes que han demanat algun tipus de mesures són dones de nacionalitat espanyola i majors d'edat (73), seguides per dones estrangeres i majors d'edat (53). Durant el primer semestre del 2018 també hi ha hagut una menor de nacionalitat espanyola que ha demanat ordre de protecció.

En aquestes sol·licituds, 73 peticions d'ordres afecten homes d'origen espanyol i 54 a estrangers.

L'estadística detalla la relació entre la víctima que demana ajuda i el denunciat. En la majoria dels casos, el 34,65%, tenen una relació afectiva però no estan casats, seguit del 33,86% que són ja exparella. En el 19,69% el maltractador és el marit i en l'11,81 ja havien dissolt el matrimoni.

85,4%, condemnats

Dels casos que han arribat a judici durant els primers tres mesos del 2018, el 85,4% han acabat amb sentència condemnatòria. L'estadística recull que han jutjat 48 acusats, una xifra lleugerament més alta que el 2017, quan en van ser 46.

Dels processats, 23 condemnats són espanyols i 18 estrangers. Per contra, han absolt quatre acusats d'origen espanyol i tres estrangers.